Damherten rond Noordwijk mogen worden afgeschoten

Damherten Foto archief
Damherten Foto archief
NOORDWIJK - Damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen, tussen Noordwijk en Zandvoort, mogen worden afgeschoten om de populatie te verkleinen. De Raad van State heeft bezwaren hiertegen van de Faunabescherming afgewezen.
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland had vorig jaar februari al een ontheffing verleend om de populatie damherten terug te brengen van 3800 naar 1000. De Raad van State heeft die ontheffing nu bekrachtigd.
De provincie had een ontheffing verleend omdat de vele duizenden herten in het nationaal Park Zuid-Kennemerland en de Amsterdamse Waterleidingduinen schade zouden veroorzaken. Ook zouden ze een risico vormen voor het verkeer.

Geweerknallen

De Faunabescherming stelde dat niet was aangetoond dat de dieren schade veroorzaakten en bovendien zouden andere diersoorten last hebben van de geweerknallen. Die bezwaren wees de Raad van State af.
In de Amsterdamse Waterleidingduinen tellen op dit moment zo'n 800 damherten. Het is de bedoeling dat er uiteindelijk 200 overblijven in het gebied. De ontheffing geldt nu tot november 2020.