PvdA Den Haag wil eigen bijdrage schrappen

Archieffoto
Archieffoto
DEN HAAG - De PvdA in de Haagse gemeenteraad wil de eigen bijdrage voor dagbesteding en begeleiding helemaal afschaffen. Omdat het stadsbestuur alleen de modale inkomens tegemoet wil komen dient de fractie deze maand een eigen voorstel in.
Na aandringen van de PvdA stuurde wethouder Karsten Klein de raad deze week een brief over de toekomst van de eigen bijdrage voor de Wmo in Den Haag. De wethouder blijkt daarin niet bereid de eigen bijdrage voor lage tot middeninkomens te verlagen, laat staan af te schaffen.
'Onvoorstelbaar', vindt PvdA-fractievoorzitter Martijn Balster: 'We horen dagelijks berichten van mensen in de stad die de eigen bijdrage niet kunnen opbrengen. In meer 80 Nederlandse gemeenten is de eigen bijdrage verlaagd of afgeschaft en Den Haag doet niets. Het kan niet de bedoeling zijn dat Hagenaars daardoor afzien van de hulp die ze nodig hebben.'

'Lagere inkomens al eerder geholpen'

Het college van burgemeester en wethouders verlaagt wel de eigen bijdrage voor maatschappelijke ondersteuning voor mensen met een modaal inkomen. De nieuwe regeling, die deze week werd bekendgemaakt, wordt in februari van kracht. Een alleenstaande met een inkomen van € 30.000  gaat er volgens het college 324 euro per jaar op vooruit.

Voor de lagere inkomens hebben Den Haag en het Rijk al eerder actie ondernomen, schrijft wethouder Klein aan de raad. Zo wordt de eigen bijdrage vergoed in de collectieve zorgverzekering en kunnen chronisch zieken en gehandicapten met een laag inkomen aanspraak maken op een financiële tegemoetkoming. De gemeente doet met de nieuwe maatregel iets extra's voor de middeninkomens, die nog niet profiteren van de eerder genomen maatregel van Rijk en gemeente.

De maat is vol

De PvdA vindt dat te weinig, zeker nu wethouder Klein elk jaar vele miljoenen op de zorgbegroting overhoudt, terwijl de eigen bijdrage nu bijna geheel wordt opgebracht door Hagenaars die weinig te besteden hebben.

Uit landelijk onderzoek blijkt dat steeds meer mensen zorg gaan mijden om die eigen bijdrage niet te hoeven betalen. Voor de PvdA is de maat vol, daarom komen de sociaaldemocraten nog deze maand met een initiatiefvoorstel om de eigen bijdrage helemaal af te schaffen.