Instellingen

Den Haag boos op Metropoolregio: schrappen buslijnen onaanvaardbaar

© Archief

DEN HAAG - Minder buslijnen, grote afstanden tot haltes, minder vaak bussen. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag wil in de toekomst keihard kunnen ingrijpen in het openbaar vervoer in Den Haag. De gemeente Den Haag is onaangenaam verrast en eist dat de plannen worden aangepast.

Dat wordt duidelijk uit een brief van het Haagse college van burgemeester en wethouder aan de gemeenteraad. Het stadsbestuur vraagt de raad om in te stemmen met bezwaar tegen de plannen van de regio. Die ‘zienswijze’ moet duidelijk maken dat de gemeente ‘ernstige bedenkingen’ heeft bij de plannen en ‘ongelukkig’ is met sommige keuzes die worden gemaakt. Daarom eist de stad dat de voorstellen worden aangepast.

Bovendien hekelt het college in stevige woorden de handelswijze van de metropoolregio, die verantwoordelijk is voor het openbaar vervoer. Er zou geen ambtelijk overleg zijn geweest over de vervoersplannen. Daardoor kunnen ze nu niet rekenen op draagvlak.

Keerzijde

Recent werd bekend dat de HTM ook in de toekomst het busvervoer in Den Haag mag blijven verzorgen. Nu wordt echter duidelijk dat hieraan ook een keerzijde zit. Want de Metropoolregio behoudt zich het recht voor om stevig in het aanbod te kunnen snijden.

Een van de voorstellen van de regio is dat buslijnen twee jaar na invoering van de nieuwe concessie kunnen worden ‘uitgedund’. Dat betekent in de praktijk: grotere afstanden tussen de haltes, lagere frequenties en minder bussen. ‘Dat past niet in de ambities van de gemeente Den Haag om meer mensen met het openbaar vervoer te laten reizen,’ vindt het college van burgemeester en wethouders.

Minder belangrijke lijnen schrappen

Ook zijn er grote bezwaren tegen het idee om na een jaar de minder belangrijke lijnen in de stad met minder dan acht reizigers te laten vervallen door 'vraagafhankelijk vervoer', een soort belbus of taxidienst. Maar dat ‘werpt hoge drempels op’, aldus het stadsbestuur. Daarom moet hier een alternatief voor komen.

Verder blijkt dat de regio veel haltes wil kunnen schrappen. Bijvoorbeeld als ze binnen 1200 meter van een treinstation liggen of binnen 800 meter van een tramhalte. Of zelfs als ze weinig worden gebruikt. Het college wil dit niet: ‘Lange loopafstanden passen niet bij OV in een hoogstedelijke omgeving. Wij houden daarom in het stedelijk gebied van Den Haag vast aan het huidige netwerk van lijnen en haltes, waarbij de loopafstand naar de halte maximaal 500 meter bedraagt.’

Buslijn 25

Den Haag keert zich ook tegen het schrappen van buslijn 25, een belangrijke route door de stad. De Binckhorst wordt helemaal niet bediend met een bus, terwijl dit een steeds belangrijker wijk wordt. Dit terwijl er wel meer bussen naar Voorburg gaan rijden. Een daarvan kan wel weg, ten gunste van een stadsbus, oordeelt het college. Dat vindt ook dat een relatief groot deel van het totale geld voor bussen (vijf procent) naar slechts twee regionale buslijnen gaat, die naar Naaldwijk/Schiedam en Zoetermeer.

De lijst met bezwaren gaat zo nog even door. Niet voldoende zitplaatsen in de nachtbussen (‘de kans op geweld is dan groter’), bij storingen uiterlijk na een uur vervangend vervoer (‘een half uur is meer op zijn plaats’), geen bus naar de internationale zone (‘wel rekening mee houden’).

Bedreiging voor HTM

De eisen die de Metropoolregio aan het busvervoer stelt kunnen, laat het stadsbestuur zelfs doorschemeren, erg negatief uitpakken voor de HTM. En dat moet worden voorkomen. Ze ‘mogen uiteraard niet ten koste gaan van of een bedreiging zijn voor de continuïteit van de HTM’.

Eerder deze maand werd duidelijk dat ook de RET die in Rotterdam het busvervoer mag blijven verzorgen grote moeite heeft met de eisen van de Metropoolregio.