Alternatief plan voor de Mient in Den Haag: fietssnelweg blijft én extra parkeerplaatsen

'Fietssnelweg' langs de Mient in Den Haag dreigde te verdwijnen
'Fietssnelweg' langs de Mient in Den Haag dreigde te verdwijnen
DEN HAAG - Ruim duizend mensen tekenden een petitie tegen de plannen van de gemeente Den Haag om de fietssnelweg van de Mient in te ruilen voor parkeerplaatsen. Nu is er een alternatief plan en dat lijkt een goede oplossing.
De voorzitter van het Wijkberaad Vruchtenbuuurt Wim Abbenhuis heeft een alternatief voorstel ingediend bij wethouder Tom de Bruijn. In het voorstel blijft het huidige tweerichtingen fietspad bestaan.
Het college reageert positief en wethouder de Bruijn denkt dat dit plan meer steun kan verwachten onder bewoners. Wel moet volgens de wethouder actief gezocht worden naar een manier om toch de afgesproken 75 parkeerplekken te realiseren.

30 extra parkeerplaatsen

Met het alternatieve plan van de voorzitter komen op de Mient 30 extra parkeerplaatsen. Aangevuld door een herinrichting van de Appelstraat en het kruispunt met de Thorbeckelaan met 18 extra plekken. En nog eens 12 extra parkeerplekken door de parkeerruimte in de Thorbeckelaan te optimaliseren.
Extra parkeerplaatsen op de Mient leveren een bijdrage aan het parkeertekort van de Vruchtenbuurt. Omdat op de Mient het riool vervangen moet worden en er onderhoud aan het wegdek moet plaatsvinden, ontstaat de gelegenheid de straat zodanig her in te richten dat er extra parkeerplaatsen kunnen ontstaan. Het ontwerp dat nu wordt omarmd leidt tot 60 extra parkeerplaatsen.