School voor Jong Talent in Den Haag is excellent: ‘Het enthousiasme spat eraf’

DEN HAAG - Heel hard werken en een omgeving creëren waarin zowel leerlingen als docenten floreren. Dat is het 'geheim' van een excellente school, zegt directeur Jan van Bilsen van de School voor Jong Talent van de Hogeschool der Kunsten in Den Haag. De school kreeg maandag het predicaat ‘excellente school’, een waardering voor de bijzondere kwaliteiten en ook een inspiratie voor andere scholen. ‘Het enthousiasme spat er vanaf', oordeelde de jury.
Leerlingen op de school combineren twee dingen: ze gaan naar het havo of vwo en volgen daarnaast een intensief beroepsvoorbereidend programma op het gebied van muziek, dans of beeldende kunst. De leerlingen krijgen dus een dubbel programma. En dat ‘is onwijs zwaar’, erkent directeur Jan van Bilsen. ‘Zij werken echt heel hard. Dat kan ook niet anders omdat ze anders helemaal geen plek meer krijgen in de wereld van de kunsten.’
Volgens Van Bilsen bestaat het ‘geheim’ van zijn excellente school uit twee delen. ‘Heel hard werken en daarnaast is het de kunst is om een omgeving te creëren waarin kinderen, docenten en niet- onderwijzend personeel optimaal kunnen functioneren zodat de talenten die er zijn bij leerlingen en docenten ook optimaal worden benut. En volgens mij zijn we daarin goed geslaagd.’

Maatwerk

Dat blijkt ook uit de cijfers. In het schooljaar 2015-2016 stroomde 92 procent van de leerlingen door naar het hoger kunstonderwijs. En alle leerlingen haalden hun gewone schooldiploma. Dat komt, aldus de school zelf, door maatwerk: de leerlingen worden heel goed begeleid. De docenten ‘gaan tot het uiterste’ om het kunstzinnige talent in de leerlingen te stimuleren en ze letten erop dat ze ook nog eens hun diploma halen.
In heel Nederland kwamen er maandag 54 excellente scholen bij. Een opleiding mag gedurende drie jaar dat predicaat houden. Het aantal excellente scholen is sinds de eerste uitreiking van het predicaat in 2012 fors gegroeid. In het primair onderwijs gaat het om een ruime verdubbeling, van 31 naar 69 scholen. In het voortgezet onderwijs is het zelfs een verviervoudiging en stijgt het aantal excellente afdelingen van 22 naar 93.

Talenten

Een excellente school is een school die op de een of andere manier uitblinkt. Dat kan bijvoorbeeld zijn doordat het onderwijs goed aansluit bij de situatie in de buurt, of omdat het onderwijs goed wordt aangepast aan de behoeften en talenten van een leerling, of omdat docenten op een zeer inspirerende manier lesgeven. In elk geval is de onderwijskwaliteit op een excellente school altijd dik in orde.
Staatssecretaris Sander Dekker van onderwijs is blij met de groei. ‘Scholen weten steeds vaker het onderwijs op een hoger niveau te brengen. Dat is een prachtige ontwikkeling.’ Dekker zou nog wel meer excellente scholen willen zien: ‘We moeten geen genoegen nemen met voldoende. We moeten gaan voor excellent.’
Op www.excellentescholen.nl is te zien welke andere scholen door de jury tot excellent zijn bestempeld.