Instellingen

Meerdere gemeenten stellen meldpunt tegen werkverdringing in

© UWV

DEN HAAG - De gemeenten Den Haag, Delft, Midden-Delfland, Rijswijk en Westland hebben samen met FNV het Meldpunt Verdringing ingesteld. Werkzoekenden, werknemers en werkgevers kunnen daar melding maken van werkverdringing.

Verdringing op de arbeidsmarkt kan op allerlei manieren plaatsvinden. Het kan gaan om zittende werknemers die hun baan verliezen door de inzet van werkzoekenden met subsidie. Of er worden echte banen verdrongen door de inzet van mensen die zonder loon als vrijwilliger' werken terwijl zij geen redelijk uitzicht hebben op een betaalde baan.

Met het meldpunt voldoen de gemeenten aan hun belofte die is opgenomen in de intentieverklaring die de betrokken wethouders vorig jaar tekenden. In dat Verdringingsprotocol, dat samen met de FNV is opgesteld, staan afspraken die verdringing en werken zonder loon tegen moeten gaan.

Geen misbruik van subsidie

De vijf gemeenten zetten zich maximaal in om mensen met een flinke afstand tot de arbeidsmarkt weer aan het werk te krijgen. Zo kunnen gemeenten sociale voorwaarden stellen bij hun leveranciers. Dit heet Social Return. Dit houdt meestal in dat er arbeidsplaatsen, leerbanen en stageplaatsen beschikbaar komen voor bijvoorbeeld werkzoekenden met een uitkering en arbeidsgehandicapten.

De gemeenten plaatsen die kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt vaak met subsidie. En juist daarom zijn de gemeenten extra scherp op het voorkomen van misbruik van subsidieregelingen. Zo mag een school die vorig jaar een conciërge heeft ontslagen, nu niet via een project een conciërge aannemen met subsidie. Het Meldpunt Verdringing is voortaan te vinden op meldpuntverdringing.nl.