Instellingen

'Geen Pool meer in het Westland in 2027'

Een kas met tomaten in het Westland
© Omroep West

WESTLAND - In 2017 bestaat de arbeidsmigratie uit Polen tien jaar. In 2027 is er mogelijk geen Pool meer in de kas te vinden. Volgens wethouder Weverling van de gemeente Westland staat de 'Poolse arbeidsmigratiebubbel op knappen.'

Van de Westlandse arbeidsmigranten is 95 procent Pools. Landelijk gezien is dat wat minder, zo'n 75 procent. 'Door de vergrijzing waar Polen vanaf 2020 mee zal kampen, gecombineerd met de almaar groeiende Poolse economie, zal het aantal Poolse arbeidskrachten afnemen.

' zegt wethouder Arne Weverling van Arbeidsmigratie.

Ook de uitzendbureaus die zaken doen in het Westland zien dat een krimp gaande is. Er moet harder aan getrokken worden om voldoende personeel te werven voor in de kassen. Frans van der Lugt van uitzendbureau Westflex: 'We zijn van een aanbod- naar een vraagmarkt gegaan. Voorheen was het simpel: adverteren, rekruteren, kantoor je zet je vraag uit en kreeg vanzelf voldoende aanbod. Nu is het aanbod lager en je zal er dus meer voor moeten doen om ze te overtuigen dat jij de goede werkgever bent die ook goede arbeidsvoorwaarden heeft te bieden.'

Arbeidsmigranten uit andere landen

Ondanks de daling van het aantal Polen in de kassen verwacht de uitzendbranche dat er ook over tien jaar nog veel mensen uit andere landen bij ons in de tuinbouwsector werken. Van der Lugt: 'In 2027 hebben we nog steeds heel veel arbeidsmigranten in de tuinbouw. Het zal wèl een andere groep zijn. We zien nu al dat er een wisseling aan de gang is. Een deel van de Poolse arbeidsmigranten zal blijven maar we zien er ook meer komen uit andere landen zoals Letland, Roemenië en Hongarije.'

De vraag is waarom het nog steeds niet lukt om Nederlanders in de kassen te laten werken. Tot nu hebben initiatieven om Nederlanders met uitkeringen in de kassen te laten werken nog maar weinig opgeleverd. Wethouder Arne Weverling: 'Het verschil tussen het minimumloon dat veelal betaald wordt in de kassen en een uitkering is relatief klein. Of dat een reden is weet ik niet, maar we zouden in Nederland wat trotser mogen zijn op onze maakindustrie. We hebben fantastische land- en tuinbouw, we zijn het tweede exportland in de wereld, dus ik zou zeggen schouders eronder en aan de slag.'

Werven in Nederland geen succes

Ook Frans van der Lugt van Westflex erkent dat het werven van Nederlands personeel niet echt een succes is. Van der Lugt: 'We rekruteren niet echt onder de Nederlanders. Dat heeft te maken met motivatie en met de bereidwilligheid om in deze sector te willen werken.'

Er lijkt er wel een groep Nederlanders interesse te hebben in het werken in de kas: mensen al wat langer een uitkering hebben. Toch is het voor deze groep niet zo makkelijk om aan de bak te komen, zegt Inge Vermeulen, van Patijnenburg, een organisatie die mensen helpt die niet makkelijk aan werk komen. 'De tuinbouw vraagt heel veel flexibiliteit, vraagt jonge mensen en het is wel de vraag of wij dat met de groep die wij hebben kunnen bieden. Het vraagt toch een beetje aanpassing, investering en veel meer een langetermijn plan. Wij willen graag mensen plaatsen voor meer dan zes maanden, want dan kunnen mensen uit een uitkering komen en economisch zelfstandig zijn.'

Werk voor iedereen in de Westlandse kassen

Toch denkt de gemeente Westland dat er ook voor deze groep wel degelijk mogelijkheden zijn. Wethouder Weverling: 'Er is werk voor iedereen die wil en die beschikbaar is. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen ook aan de slag. Daarbij is misschien de productiviteit iets minder hoog, maar daar is in financiële sfeer of met een bijdrage van de overheid een oplossing voor te vinden. Waar een wil is, is een weg en in het Westland noemen we dat ondernemen met je hart.'