Zuid-Holland wil toch windmolens in De Balij bij Zoetermeer, ondanks verzet

REGIO - Ondanks de bezwaren van de lokale politiek en bewoners van Zoetermeer, heeft het provinciebestuur van Zuid-Holland toch De Balij bij Zoetermeer aangewezen als plek waar windmolens kunnen komen. Het is wat Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra (CDA) betreft één van de drie locaties in onze regio waar uiterlijk in 2020 windenergie kan worden opgewekt. Dat is donderdag bekendgemaakt.
Gedeputeerde Staten willen dat er in onze regio ook windmolens komen in Delft en Bleiswijk. Zo moeten er drie windturbines komen op de Technopolis in Delft, langs de A13. Ook gaan er zes windmolens draaien op bedrijventerrein Prisma, in Bleiswijk. Dat is tegen Zoetermeer aan. De twee windmolens in De Balij komen officieel te staan op de gemeentegrond van Pijnacker-Nootdorp, langs de A12.
Aris Jan Hofker van het actiecomité Balij Windmolen Vrij: 'De klankbordgroep is tot de conclusie gekomen dat dit een heel lastig verhaal is in De Balij, omdat de natuur wordt aangetast, er is sprake van veiligheidsrisico's en er is heel weinig draagvlak. Kortom: dit is niet het goede proces.'
Gisteren bekende provinciebestuurder Han Weber (D66) dat Zuid-Holland meer tijd nodig heeft om de ambitie voor 735,5 megawatt aan windenergie in Zuid-Holland te kunnen waarmaken. Dat zei hij tijdens een commissievergadering van Provinciale Staten. De zoektocht naar draagvlak voor de plaatsing van windmolens in onze regio is lastiger dan gedacht, gaf hij daarvoor als reden. Op dit moment wordt er vijf tot zes procent duurzame energie in Zuid-Holland opgewekt.

Provinciale Staten aan zet

Provinciale Staten mogen zich nu over het plan van Gedeputeerde Staten buigen en wijzen later dit jaar de definitieve locaties aan. Daarna gaan de plannen naar de gemeenten.