VVD wil vastleggen dat er geen hotel op havenhoofd Scheveningen komt

Storm bij het havenhoofd
Storm bij het havenhoofd
DEN HAAG - Er mag geen misverstand over bestaan: het hotel van 90 meter hoog op het zuidelijk havenhoofd in Scheveningen komt er niet. De VVD in de Haagse gemeenteraad wil dat dit wordt vastgelegd zodat dit maar duidelijk is. En dus wil de partij een wijziging van het bestemmingsplan.
In het coalitieakkoord 2014-2018 hebben
al afgesproken dat de partijen deze collegeperiode niet overgaan tot gronduitgifte voor het hotel op het zuidelijk havenhoofd. Ook is het
vervallen in de grondexploitatie, dat zijn de kosten en opbrengsten van een stuk grond.
'Dat is goed nieuws', zegt VVD-fractievoorzitter Martin Wörsdörfer. 'Maar om de zorg van bewoners weg te nemen dat een dergelijke toren toch weer eenvoudig tot de mogelijkheden gaat behoren, dient het bestemmingsplan te worden aangepast. Momenteel is in de regels opgenomen dat het strandje bij het zuidelijk havenhoofd een Horeca-1'-kwalificatie heeft. Wat de VVD betreft wordt dat geschrapt en krijgt het strandje de aanduiding 'strandje'.'

Sluitstuk van discussie

De partij roept het college op om zo'n bestemmingsplanwijziging door te voeren. 'Dit is voor mij het sluitstuk van deze discussie', zegt Wörsdörfer.
De VVD wil het hotel niet op het zuidelijk havenhoofd omdat het, door onder andere windhinder, nadelig kan zijn voor het scheepverkeer. Ook verwacht de partij dat watersporters last van de toren zullen krijgen.