Nieuwe kabels maken weg vrij voor schedels en skeletten in binnenstad van Gouda

GOUDA - Bij de monumentale Sint-Janskerk worden deze week schedels en skeletten opgegraven. Deze zijn van Gouwenaars uit de zeventiende en achttiende eeuw. Archeologen graven de overblijfselen op, omdat er rond de kerk nieuwe kabels en leidingen worden aangelegd. De skeletten liggen op slechts zestig centimeter diepte. Geïnteresseerden mochten maandag bij de opgravingen een kijkje komen nemen.
De archeologen kijken of  de skeletten van een man of vrouw zijn, welke leeftijd ze hadden en of de mensen ziek waren. Eerder zijn er in de Sint- Janskerk al skeletten uit de 18de eeuw gevonden. De mensen die in de kerk zijn begraven zijn over het algemeen de rijkere Gouwenaars. De verwachting is dat de skeletten die buiten zijn opgegraven van de armere bevolking zijn. Onderzoek moet dit nog uitwijzen.  
Voor bezoekers van de open dag zijn de vele schedels en botten een beetje een luguber gezicht. 'Ik heb bewondering voor de mensen die de opgravingen doen', zegt een omstander. 'Ik zou het zelf niet graag doen. Wat ook opvalt zijn de vele kinderen die rond de kerk begraven liggen. Het is heel apart.'

Meer vertellen na de opgravingen

Gemeentelijk archeoloog Maarten Groenendijk legt uit dat het vondsten zijn waar ze met eerbied mee om gaan. De hoop is dat ze door de opgravingen iets meer over deze mensen kunnen vertellen.