Onderzoek: tweedeling tussen allochtone en autochtone leerlingen grootst in Den Haag

Archieffoto
Archieffoto
DEN HAAG - De scheiding tussen allochtone en autochtone leerlingen op scholen in Den Haag neemt sterker toe dan in andere steden. Die conclusies trekt een onderzoek dat DUO Onderwijsgroep en het AD hebben gedaan onder duizenden leraren en schoolleiders naar integratie op scholen in het basis- en voortgezet onderwijs.
Leerlingen met ouders van niet-westerse afkomst gaan voornamelijk met elkaar om, en nauwelijks met autochtone kinderen. Ook spreken hun ouders de Nederlandse taal nauwelijks en houden ze stevig vast aan hun eigen cultuur. Daarbij heeft ook het huidige politieke klimaat een negatief effect op de integratie, blijkt uit het onderzoek.
In het onderzoek werden leraren en schoolleiders onder meer gevraagd naar berichtgeving over 'de mislukte integratie' en 'toenemende segregatie' in de samenleving. Op Haagse scholen geeft meer dan de helft van de schoolleiders en leraren aan daar veel van te merken bij hun leerlingen. Volgens het AD halen blanke ouders hun kinderen van school af zodra deze zwarter wordt.

Taboes


Hoe kunnen we integratie bevorderen? Die taak ligt volgens de meeste respondenten bij de ouders van zowel de kinderen van allochtone (59%) als van autochtone (41%) afkomst, maar ook bij de school (21%) en vooral de politiek (70%).
Ook geeft 12 procent van de bevraagde basisschoolkrachten aan dat bepaalde onderwerpen niet meer met de leerlingen kunnen worden besproken. Daarbij worden seksuele voorlichting/homoseksualiteit, religie/geloof, aanslagen/terrorisme en slavernij als voorbeelden genoemd.