Voorschoten: Avalex moet andere locatie voor afvalstation Dobbewijk zoeken

Plek in Dobbewijk waar Avalex-afvalstation moet komen
Plek in Dobbewijk waar Avalex-afvalstation moet komen © Omroep West
VOORSCHOTEN - Het college van Voorschoten verzoekt Avalex om de bouw van een afvalstation in de Dobbewijk te 'heroverwegen'. Dat staat in een brief die het gemeentebestuur woensdag aan het afvalbedrijf heeft gestuurd.
Over de komst van het 'duurzaamheidscentrum' - zoals Avalex het afvalbrengstation officieel noemt - in de Voorschotense Dobbewijk is veel te doen. Omwonenden en de gemeenteraad zijn
. Zij vrezen onder meer een toename van verkeer en stankoverlast.
De huidige afvalbrengstations in Wassenaar en Voorburg zijn verouderd; Avalex wil ze vervangen door één modern station. Het afvalbedrijf liet eerder weten dat er geen alternatieven voor de locatie in de Dobbewijk zijn.

Vergunning

Op 17 januari presenteerde Avalex de plannen voor het afvalstation aan omwonenden. Maar die bijeenkomst heeft de zorgen bij de Voorschotenaren niet weg kunnen nemen, schrijft het college aan Avalex. 'Gelet op de niet-afnemende onrust na de presentatie van de plannen' verzoekt het gemeentebestuur het afvalbedrijf om af te zien van de aanvraag van een 'omgevingsvergunning'.
Die vergunning is nodig om het afvalstation te mogen bouwen. Het college wil dat Avalex toch op zoek gaat naar een andere locatie. Groenlinks, PvdA, SP en D66 in de Voorschotense gemeenteraad zijn van plan donderdagavond tijdens een raadsvergadering een motie in te dienen met als strekking dat er op de gekozen locatie in de Dobbewijk geen afvalstation moet komen.

Bestemmingsplan

Maar volgens een woordvoerder van de gemeente Voorschoten kunnen het college en de gemeenteraad het afvalbrengstation helemaal niet tegenhouden wanneer Avalex zich houdt aan de voorwaarden in het bestemmingsplan. 'Als de aanvrager aantoonbaar aan alle voorwaarden voldoet en daarmee binnen de kaders van het bestemmingsplan blijft, is er vanuit het bestemmingsplan geen weigeringsgrond.'
Indien het college de aanvraag toch weigert, kan Avalex in beroep gaan. Het afvalbedrijf heeft daarbij volgens de gemeentewoordvoerder 'een goede kans op succes'. 'Weigeren terwijl daar op inhoud geen aanleiding toe bestaat, levert alleen extra procedures, vertraging en wellicht een claim op.'

Avalex

Avalex zou later op woensdag met een reactie op de brief van het Voorschotense college komen.