Nefit waarschuwt voor brandgevaarlijke cv-ketels

Gasmeter
Gasmeter
DEN HAAG - In een aantal cv-ketels van Nefit kan brand ontstaan. Het gaat om ketels van het type TopLine, TopLine Compact of TopLine AquaPower (Plus) die zijn geproduceerd tussen 2006 en 2009.
Het probleem zit hem in de originele brander, die niet altijd voldoende kan worden afgesloten. Daardoor kunnen onderdelen gaan smelten en bestaat er risico op brand. In veel ketels zijn de branders inmiddels al vervangen door een nieuw type, maar niet allemaal. Bij ongeveer 40.000 ketels is het onderdeel al vervangen maar bij naar schatting 88.000 andere nog niet, aldus Nefit.
Gebruikers die hun ketel niet geregeld laten onderhouden, wordt aangeraden dat nu te laten doen. De branders in de ketels worden dan gratis vervangen, meldt Nefit.