Instellingen

VVD-fractie wil onveilige locaties in Den Haag aanpakken

© sxc

DEN HAAG - De Haagse fractie van de VVD wil enge en donkere plekken in Den Haag aanpakken. Stadsdeel Loosduinen is als eerste doorgelicht. In overleg met de bewoners hier is een lijst opgemaakt van in totaal 23 locaties waar mensen zich onveilig zouden voelen.

Op de lijst staat onder andere het Daltonplantsoen, een pad dat naar een basisschool toe loopt. Ouders durven hun schoolgaande kinderen tijdens de wintermaanden hier niet alleen te laten lopen. Omdat er geen straatverlichting is, ziet het er 's ochtends vroeg uit als één groot donker gat.

De situatie is kenmerkend voor de andere onveilige locaties, die een ding met elkaar gemeen hebben: het is er donker en bebost. Hierdoor voelt het voor de bewoners unheimisch aan. Als het aan de VVD ligt wordt dit zo snel mogelijk aangepakt met het plaatsen van straatverlichting en, zo nodig, achterstallig groenonderhoud.