Instellingen

Pubers Leidse wijk De Kooi: ‘Als er na de verkiezingen maar iemand zit die eerlijk verdeelt' #TK2017

Kids uit de Kooi

DEN HAAG - In de serie 'Kiezers uit De Kooi' treffen we vier jongeren die wel degelijk geïnteresseerd zijn in politiek. De oudste van hen, Ayda, is 18 en mag voor het eerst stemmen. De andere drie, Hamza, Valentina en Khalil mogen nog niet stemmen. Maar ze zijn het er roerend over eens dat Nederland vriendelijker moet en dat iedereen gelijke kansen moet krijgen.

Om uit te vinden voor welke partij ze dan zouden zijn, doen we met hen de StemWijzer. Dingen als de hypotheekaftrek is nog de ver-van-mijn-bedshow. Over veel andere onderwerpen zijn ze het roerend eens. Vluchtelingen zijn welkom, de basisbeurs voor studenten moet terug en anoniem solliciteren lijkt hen een uitkomst omdat zij zich soms ook gediscrimineerd voelen, alleen omdat ze een buitenlandse naam hebben.

Geen hulp bij euthanasie

Schiphol en het wegennet zijn volgens de vier groot genoeg. De hogere inkomens meer belasten hoeft niet ‘als het geld eerlijk verdiend is.’ Unaniem vinden zij dat er meer geld naar de zorg moet en opvallend: hulp bij euthanasie is uit den boze.

Wanneer de Stemwijzer helemaal bediscussieerd en ingevuld is, staat de SP bovenaan, de Partij voor de Dieren op 2 en Denk op 3. Zonder enige discussie wordt het dan voor alle vier: Denk!

Van rood naar boos

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen volgen onze verslaggevers Hans Otte en Mariët Overdiep de Leidse wijk De Kooi. Voorheen was de wijk rood, maar er heerst nu vooral boosheid over de niet nagekomen beloftes van de politiek.