Wel of geen uitbreiding van seksclub Tropical Heat in Leiden?

LEIDEN - Mag de Leidse seksclub Tropical Heat wel of niet gaan uitbreiden? Het enige dat nog in de weg staat is een zogenaamde 'verklaring van geen bedenkingen'. Volgens het college zijn er onvoldoende bezwaren om deze vergunning niet af te geven, maar een meerderheid in de Leidse gemeenteraad dacht daar een paar maanden geleden nog anders over. Donderdagavond buigt de raad zich opnieuw over de plannen.
De eigenaar van het pand in de Herenstraat wil het gebouw waarin de seksclub is gevestigd fors uitbreiden. Zowel aan de voorkant als aan de achterkant komt er een verdieping bij. Daarnaast wordt het gebouw ook nog eens verbreed. Tropical Heat wordt verbouwd en er komen zeven extra woningen.
Hoewel buurtbewoners twijfelen aan de invulling van die extra appartementen, is dat niet hun grootste bezwaar. Zoals ook de aanwezigheid van de seksclub voor hun geen probleem is. Waar het ze wel om gaat, is de omvang en de hoogte van de uitbreiding. Daardoor wordt het uitzicht  belemmerd, het zonlicht weggenomen en wordt de privacy van de bewoners aangetast.

Parkeerdruk

Uit juridisch advies dat is opgesteld op verzoek van de gemeenteraad blijkt dat die zorgen worden gedeeld. Daarnaast wordt ook gevreesd voor een onaanvaardbare toename van de parkeerdruk. Volgens CDA-gemeenteraadslid Moniek van Sandick voldoen de bouwplannen op allerlei punten niet aan het bestemmingsplan. Dat kun je niet maken met de omgeving.'
Het is donderdagavond aan de gemeenteraad om definitief een oordeel te vellen over de 'verklaring voor geen bedenkingen'. Tropical Heat was niet bereikbaar voor commentaar.