Veel belangstelling voor boekpresentatie Abou Jahjah: 'Gevaarlijk en radicaal? Helemaal niet'

DEN HAAG - Onder grote belangstelling presenteerde Dyab Abou Jahjah (45) donderdagavond zijn boek 'Pleidooi voor radicalisering' in het Haagse theater De Vaillant. Het bezoek van de Belgische schrijver en moslimactivist was niet onomstreden. Zo pleitte de PVV in Den Haag zelfs voor een verbod, maar dat weerhield meer dan honderd mensen er niet van om de boekpresentatie bij te wonen.
Over alle
halen bijna alle aanwezigen hun schouders op. 'Het is wel apart dat in sommige kranten en andere media hij wordt weggezet als gevaarlijk en radicaal, terwijl hier iemand voor je zit die geen politieke kleur wil bekennen', zegt een jonge bezoeker. Een vrouw vult hem aan: 'Ik denk dat mensen bij wie het een hoop stof doet opwaaien helemaal niet naar de inhoud kijken.'
Met zijn boek wil Abou Jahjah een discussie uitlokken over de invulling van een democratie. 'Ik denk dat iedereen het erover eens is dat er zaken moeten veranderen. Dat is juist de voedingsbodem van radicalisering. Mijn verhaal is: wij moeten met een alternatief project komen. Ook radicaal, in de zin dat het over fundamentele veranderingen gaat. Maar een constructief radicaal project.'