Instellingen

Kabinet wil subsidie schrappen: bibliotheek Vredespaleis dreigt verloren te gaan

Het Vredespaleis in Den Haag. | Foto Richard Mulder
Het Vredespaleis in Den Haag. | Foto Richard Mulder

DEN HAAG - Het Rijk dreigt na 86 jaar de subsidie voor de bibliotheek van het Vredespaleis stop te zetten. Daardoor dreigt een van de meest gerenommeerde bibliotheken van de wereld verloren te gaan. En krijgt het imago van Den Haag als internationale stad van vrede en recht een harde tik.

De bibliotheek is in de afgelopen eeuw uitgegroeid tot een van de meest prestigieuze bibliotheken op haar vakgebied en wordt door juristen, wetenschappers en studenten uit de hele wereld geraadpleegd, stelt de organisatie zelf.

De collectie bevat ook werken over internationale politiek, geschiedenis van de diplomatie en de vredesbeweging. ‘Tot haar kostbaarste bezit behoren onder meer oude drukken van Erasmus en Grotius, bekende denkers uit de zestiende en zeventiende eeuw die aan de wieg stonden van het vredesdenken en de ontwikkeling van het internationaal recht.’

Hoogstaande collectie

Maar daaraan dreigt een einde te komen, omdat het ministerie van Buitenlandse Zaken overweegt per 1 januari 2019 de geldkraan dicht te draaien. D66 in de Tweede Kamer eist opheldering van minister Bert Koenders. Want met het schrappen van de bijdrage verdwijnt een ‘hoogstaande en unieke collectie op internationaal recht’. Bovendien loopt het imago van Den Haag als internationale stad van vredes en recht 'een enorme deuk op', aldus Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma.

Hij wijst erop dat de Nederlandse staat al sinds 1931 jaarlijks subsidie verstrekt aan de Carnegie Stichting en de bibliotheek van het Vredespaleis en dat het stopzetten hiervan ‘in feite betekent dat deze bibliotheek ophoudt te bestaan’.

Gerenommeerde organisaties

De bibliotheek van het Vredespaleis bedient een aantal van de meest gerenommeerde nationale en internationale organisaties die Den Haag kent, zoals het Internationaal Gerechtshof, het Permanent Hof van Arbitrage, het Internationaal Strafhof, de Nederlandse Hoge Raad en de Haagse Academie voor Internationaal Recht. Verder wordt hij gebruikt door studenten, wetenschappers en andere geïnteresseerden.

Sjoerdsma wil daarom ook van Koenders weten op welke wijze de organisaties, onderzoekers en de academische wereld moeten worden bediend wanneer de collectie in de bibliotheek van het Vredespaleis niet langer voorhanden is. En of de bewindsman contact heeft gehad met deze organisaties.

Voor eeuwig

In de oprichtingsakte van de Carnegie Stichting wordt gesteld dat het doel van deze stichting is om te voorzien in de oprichting en onderhoud van een gerechtsgebouw en een bibliotheek. En hierin staat ook dat Nederland zich verplicht voor eeuwig te zorgen voor het onderhoud en de 'efficiency' van de Carnegie Stichting. Skoerdsma wil daarom weten hoe het besluit om de subsidie te stoppen zich verhoudt tot die acte.

De Carnegie Stichting, de eigenaar en beheerder van het Vredespaleis, kon ondanks herhaalde verzoeken niet reageren.