Toch 'muiterij' binnen Haagse D66 over nieuwe wethouder: Raadslid Eser stemt op Guernaoui

Mehmet Eser - Foto D66 Den Haag
Mehmet Eser - Foto D66 Den Haag
DEN HAAG - Toch niet alle fractieleden van D66 in Den Haag steunen de voordracht van Saskia Bruines als nieuwe wethouder in Den Haag. Mehmet Eser zegt tegen Omroep West dat hij donderdag op partijgenoot Rachid Guernaoui gaat stemmen. Dat is opmerkelijk, want fractieleider Robert van Asten liet maandagavond nog weten dat alle fractieleden Bruines steunen.
‘Wij staan unaniem achter de voordracht van Saskia. De coalitie en ook oppositiepartijen steunen onze voordracht dus wij gaan ons gewoon rustig voorbereiden op de gemeenteraadsvergadering van donderdag,’ aldus Van Asten.
Dat blijkt dus niet te kloppen: Eser steunt Bruines niet. Hij wilde zijn motivatie tegenover Omroep West niet verder toelichten. De uitspraak van Eser kan opnieuw stof doen opwaaien binnen de partijgelederen. Eerder liepen de spanningen naar verluidt zo hoog op, dat zelfs landelijk partijprominent Alexander Pechtold eraan te pas moest komen om de gemoederen tot bedaren te brengen.

Guernaoui spil in conflict

Binnen de Haagse fractie van D66 rommelt het al langer. Raadslid Rachid Guernaoui maakt er geen geheim van dat hij wethouder wil worden, maar hij is niet voorgedragen. Toch hebben raadsleden van andere fracties als de PVV, Groep de Mos en de Partij voor de Eenheid al gezegd dat ze donderdag tijdens de geheime stemming de naam Guernaoui gaan invullen op het stemformulier, en niet die van Saskia Bruines.
De ruzie binnen D66 over wie de nieuwe wethouder kan verstrekkende gevolgen hebben. Mogelijk trekt D66 de stekker uit de coalitie als Rachid Guernaoui donderdag toch de voorkeur krijgt. Een andere optie is dat hij uit de partij gezet wordt. Dan zou Den Haag mogelijk weer een eenmansfractie rijker worden. Guernaoui wil dinsdagmiddag tegenover Omroep West niet reageren.

Afscheid van Engelshoven overschaduwd

De positie van Bruines is overigens ook niet onomstreden. Binnnen de Haagse gemeenteraad klinkt gemor, omdat zij niet wil verhuizen naar Den Haag, zoals voor een wethouder verplicht is. Ze heeft daarvoor dispensatie aangevraagd.
Pikant is dat de discussie over de nieuwe Haagse wethouder uitgerekend weer oplaait op de dag dat Ingrid van Engelshoven officieel afscheid neemt. Zij houdt dinsdag haar afscheidsreceptie. Van Engelshoven staat namens D66 hoog op de lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen.