Inwoners Voorschoten moeten meedenken over huishoudboekje, maar klagen vooral

VOORSCHOTEN - Voorschoten heeft de inwoners om hulp gevraagd om de financiën weer op orde te krijgen. Want eind volgende maand moet er een herstelplan op tafel liggen bij de provincie. Bij de inspreekavond dinsdagavond is er vooral veel geklaagd en zijn er weinig concrete voorstellen op tafel gekomen.
Voorschoten staat op dit moment onder
. Het college van burgemeester en wethouders wil nu een sluitende begroting opstellen voor de komende jaren. Die moet 31 maart klaar zijn en bij de provincie ingeleverd zijn.