Boeren houden extra rekening met weidevogels in Woudse Polder

Een grutto.
Een grutto. © Arend van der Salm
DELFT - Agrariërs in de waterberging van de Woudse Polder bij Delft hebben afgesproken dat zij bij het beheer van de landbouwgronden nog meer rekening zullen houden met weidevogels.
De boeren gaan in het voorjaar later bemesten met drijfmest, later maaien en maar met kleine groepen koeien beweiden. Hierdoor zal het gras minder snel groeien en ontstaat er afwisselend kruidenrijk grasland waar weidevogelkuikens beter doorheen kunnen lopen, in kunnen schuilen en meer voedsel kunnen vinden.
Weidevogels houden van natte gebieden en kruidenrijk gras. Vorig jaar broedden er ongeveer zestig paartjes weidevogels in de waterberging, onder meer grutto's, tureluurs, scholeksters en kieviten. Veel weidevogels zijn het afgelopen broedseizoen met jongen gezien.

Tekort aan insecten

Verschillende weidevogels hadden het de laatste jaren lastig vanwege droog voorjaarsweer en een tekort aan insecten. Daarop spraken natuurorganisaties, landschapbeheerders en boeren af om beter te gaan samenwerken.