Werkloosheid in Gouda gedaald

© Archief
GOUDA - De werkloosheid in Gouda is gedaald. Dit blijkt uit de uitstroomcijfers van mensen die onder de Participatiewet (Bijstand) vallen. Zo is de jeugdwerkloosheid met een kwart gedaald ten opzichte van 2014 en hebben ruim 400 Gouwenaren met een participatiewet-uitkering werk gevonden.
De economie in de stad trekt aan en de gemeente begeleidt werkzoekenden beter naar werk. Mensen in Gouda vinden hierdoor makkelijker werk. De gemeente is verantwoordelijk voor alle groepen werkzoekenden die moeilijk aan het werk komen. Wethouder Tetteroo: 'Uitgangspunt is dat mensen zoveel mogelijk zelfstandig werk vinden. Maar als dat niet lukt dan zij wij er om een zet in de rug te geven.'
Ook zijn vijftig werkzoekenden met een arbeidsbeperking aan een baan, opleiding of uitkering met begeleide dagbestedingplek geholpen. Als er geen baan in het verschiet ligt voor een werkzoekende, dan hoopt de gemeente een uitkomst te bieden in de vorm van vrijwilligerswerk.