‘Ondergrondse busstation bij Leiden CS niet haalbaar’

Het busplatform van Leiden CS
Het busplatform van Leiden CS
LEIDEN - De ondergrondse variant van een busstation bij Leiden CS is niet haalbaar. Zo luidt de conclusie van een rapport van de gemeente Leiden, waarin het initiatief van drie Leidse architecten is onderzocht. Het plan is een alternatief voor het beoogde busplatform in het Terweepark, dat op veel weerstand kan rekenen in de omliggende wijken.
Het ondergrondse busplatform zou volgens de architecten
moeten worden ingepast. Maar volgens het onderzoek worden er grote problemen verwacht ten aanzien van de doorstroming. Ook als er een nieuwe tunnel naast de Schipholtunnel zou worden aangelegd.
De grote impact op de doorstroming zou te maken hebben met het grote aantal bussen dat de Leidsche Ring zou kruisen en ingepast moet worden. Daarnaast wordt gevreesd voor de tunnelveiligheid. De variant wordt daarom niet langer meegenomen in de verdere beoordeling. Volgens het rapport is daarbij overigens nog geen rekening gehouden met de effecten op de ontwikkeling van de locatie van het huidige busplatform bij Leiden CS, de gevolgen voor het OV-systeem en de hoge financiële lasten.