Minder schooluitval Den Haag dankzij betere begeleiding

DEN HAAG - Het aantal voortijdige schoolverlaters in Den Haag daalt gestaag. Voor het eerst sinds jaren zijn er minder dan duizend scholieren en studenten zonder diploma of startcertificaat van school gegaan, dat is nog geen drie procent van het totaal aantal scholieren tussen 12 en 23 jaar. Dit blijkt uit cijfers van het Ministerie van OCW. Den Haag steekt gunstig af ten opzichte van de andere grote steden.
Den Haag zit er bovenop om vroegtijdig schoolverlaters bij hun kladden te grijpen en terug naar school te laten gaan. Niet door hen daar naartoe te 'schoppen', maar door uitgebreid met hen te praten. Ook thuis, in de wijk en eventueel 's avonds.
Het aantal voortijdig schoolverlaters is daardoor verder gedaald naar 978 en zakt voor het eerst onder de drie procent. Deze cijfers zijn de voorlopige DUO-cijfers die worden verstrekt door het ministerie van OCW. De Regio Haaglanden/Westland, waar Den Haag onderdeel van is, laat een stijging zien van 0,6 procent ten opzichte van vorig jaar.

Casemanager komt ook 's avonds langs

'Dit heeft alles te maken met de inzet van de begeleiders, de casemanagers', zegt wethouder Saskia Bruines van onderwijs van Den Haag. 'De aanpak is echt dichter op de jongere en in samenwerking met ketenpartners als de scholen en het UWV. De casemanager gaat zelfs op huisbezoek in de avonduren.'
Bruines weet dat die verbetering vooral op het conto van haar voorgangster komt. Zelf is Bruines pas sinds vorige week in functie nu Ingrid van Engelshoven voor D66 een gooi doet naar een zetel in de Tweede Kamer. Toch is zij trots op de resultaten. 'Ruim honderd jongeren die gestopt waren met school, geen startkwalificatie hadden en waarvoor de begeleiding was gestopt, zijn opnieuw benaderd. De huisbezoeken in de avonduren bleken succesvol; van hen zijn er zestig dus meer dan de helft alsnog terug naar school, werk of een combinatie van school en werk.'