PvdA furieus over ontoegankelijke Haagse zorg: 'Er ligt 24 miljoen op de plank'

DEN HAAG - De PvdA in Den Haag is furieus over de manier waarop de gemeente omgaat met inwoners die zorg nodig hebben. Het wordt inwoners van Den Haag praktisch onmogelijk gemaakt om bij de gemeente huishoudelijke hulp, dagbesteding, begeleiding of woningaanpassingen aan te vragen, zegt de Rekenkamer in een onderzoek.
Door de decentralisatie van de Wmo is de gemeente sinds twee jaar verantwoordelijk voor wijkzorg, maatwerk en betere samenwerking tussen partijen in de zorg, jeugdhulp en sociale zaken. Burgers dreigen echter te verzanden in de bureaucratische rompslomp. Volgens de Rekenkamer maakt wethouder Klein (CDA) nauwelijks aanstalten om die rompslomp te versimpelen en te vereenvoudigen.
Volgens PvdA-fractievoorzitter Martijn Balster kan dat niet door de beugel: 'Terwijl er 24 miljoen op de plank ligt voert de gemeente een ontmoedigingsbeleid. Dit kan zo niet langer. Ik neem dit de wethouder zeer kwalijk.'

Formulierenmoeras

Het meest heikele punt in het onderzoek is het digitale meldingsformulier dat te lang en te ingewikkeld is. De PvdA heeft daarover in november al een motie ingediend. Ondanks beloftes dat het formulier zou worden aangepast is er niets veranderd.
Voor de PvdA is de maat vol: 'Mensen moeten een melding kunnen doen voor het aanvragen van zorg door een telefoontje, een mail of in een gesprek,' aldus Balster. 'Zo simpel zou het moeten zijn, dat is geregeld in de wet. Een ellenlang formulier met 90 vragen waarin gevraagd wordt naar het functioneren van je linkerarm en rechterarm terwijl je een simpel pasje wilt voor de taxibus, staat hier mijlenver vanaf.'

Debat

Vorige maand vroegen de sociaaldemocraten een debat aan over de zorgelijke toestand van de Haagse maatschappelijke ondersteuning. Medio maart zal dit debat plaatsvinden.