Gemeente Den Haag overtreedt regels rond Wmo: 'Hulp krijgen is te moeilijk'

DEN HAAG - De gemeente Den Haag maakt het aanvragen van zorg en ondersteuning bij de gemeente te moeilijk. Dat concludeert de Haagse Rekenkamer na onderzoek naar de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
De Rekenkamer Den Haag heeft onderzocht of de toegang tot de maatschappelijke ondersteuning in de gemeente Den Haag voldoet aan de wettelijke eisen en uitgangspunten van de wet. Dat blijkt niet zo te zijn: veel burgers ervaren drempels in de toegang tot maatschappelijke ondersteuning.
Zo blijkt het ingewikkeld om bij de gemeente te melden welke ondersteuning iemand nodig heeft. Een deel van de mensen wordt zelfs al afgewezen voordat ze zich kunnen melden, aldus de Rekenkamer. Maatschappelijke ondersteuning gaat om gemeentelijke voorzieningen als begeleiding thuis, woningaanpassingen, vervoersmiddelen, opvang en beschermd wonen.

'Formulier is drempel voor zorg'

Iedere burger die zich bij de gemeente meldt voor ondersteuning, heeft recht op een zorgvuldig, uitgebreid onderzoek naar wat voor soort hulp nodig is, zo staat in de wet. Je moet je hiervoor zo eenvoudig mogelijk kunnen aanmelden. Ook moet je op elke gewenste manier bij de gemeente terecht kunnen: telefonisch, aan de balie, schriftelijk of via internet.
Dat laatste is in Den Haag niet goed geregeld. De gemeente verplicht iedereen een uitgebreid digitaal formulier in te vullen, met circa 90 vragen, voordat een melding kan worden gedaan. De uitkomst daarvan kan ook zijn, dat iemand zich niet kan melden. Het formulier is daarmee een vorm van selectie en een drempel voor de toegang, en dat mag niet. Den Haag komt daarmee niet aan de opzet van de wet tegemoet en respecteert volgens de Rekenkamer niet altijd de rechten van burgers.

LEES OOK: