Reactie stadsbestuur op ontoegankelijke zorg: 'Den Haag zet verbeteringen voort'

© ANP
DEN HAAG - Het college van burgemeester en wethouders in Den Haag voelt zich gesteund door de meeste bevindingen van de Rekenkamer Den Haag over de toegang tot maatschappelijke ondersteuning. 'Het rapport bevestigt signalen over knelpunten, die voor de gemeente vorig jaar al aanleiding waren om verbeteringen in te voeren', aldus verantwoordelijk wethouder Karsten Klein (CDA).
Het stadsbestuur reageert op het rapport van de Rekenkamer Den Haag, 'Over de drempel', dat
. Het onderzoek van de Rekenkamer moet eraan bijdragen dat de toegang tot maatschappelijke ondersteuning beter wordt.
Klein wijst erop dat de inwerkingstelling van de Wmo in 2015 in het hele land gepaard ging met problemen. Van meerdere kanten is Het Rijk gewaarschuwd dat betrokken instanties en gemeenten er nog niet klaar voor waren. Om die reden heeft Den Haag er in 2015 welbewust voor gekozen de Wmo gecontroleerd en beheerst in te voeren.'

Aanbevelingen worden overgenomen

De gemeente neemt het grootste deel van de aanbevelingen van de Rekenkamer Den Haag over. Een aantal aanpassingen voor de toegang tot maatschappelijke ondersteuning is al doorgevoerd. Het plan van aanpak is naar verwachting eind maart klaar.
Op korte termijn worden digitale formulieren en dubbele digitale meldingen opgelost. Dit jaar wordt gekeken welke maatregelen nog meer nodig zijn om de eerste stap naar hulp en zorg toegankelijker te maken. Vanaf 2017 wordt elk persoonsgebonden budget op individuele gronden getoetst.