Universiteit Leiden begint lerarenopleiding voor vluchtelingen

© Universiteit Leiden
LEIDEN - Vluchtelingen met een verblijfsstatus kunnen vanaf september aan de Universiteit Leiden een lerarenopleiding volgen. Het gaat om een studie voor docent in het voortgezet onderwijs in de schoolvakken natuurkunde, scheikunde, wiskunde en informatica.
De opleiding is mede opgezet om het tekort aan bevoegde docenten in de bèta-vakken terug te dringen. Studenten krijgen met het afronden van de opleiding een beperkte tweedegraads onderwijsbevoegdheid. De afgestudeerden mogen dan lesgeven in de onderbouw van het vwo, havo en vmbo-theoretische leerweg.
De lerarenopleiding bestaat uit drie onderdelen. Eerst wordt aandacht besteed aan de cultuur van het Nederlandse onderwijs via lezingen, workshops en schoolbezoeken.

Taalles

Daarna krijgen de deelnemers een taaltraining om te zorgen dat ze het minimale Nederlandse taalniveau beheersen dat nodig is om les te geven (B2). Tot slot komen vakken als pedagogiek, vakdidactiek en adolescentiepsychologie aan bod en is er een stage op een middelbare school.
Niet iedereen komt in aanmerking voor de studie. De zogeheten statushouders moeten Nederlands spreken op B1-niveau, ervaring hebben met lesgeven en een door DUO gewaardeerde universitaire bacheloropleiding hebben in één van de vakken wiskunde, natuurkunde, scheikunde of informatica.