Prijsvraag Den Haag: Wie krijgt mensen uit de auto en op de fiets?

DEN HAAG - Met de auto naar de randen van Den Haag en dan op een huurfiets naar je uiteindelijke bestemming. De gemeente wil dit gaan stimuleren door een prijsvraag uit te schrijven voor het beste plan voor een Park + Bike. De winnaar krijgt een startsubsidie van maximaal twee ton.
Het idee achter het plan is om automobilisten te verleiden om – vooral in de spits – meer gebruik te gaan maken van de fiets. Wethouder Tom de Bruijn (D66, verkeer) hoopt dat zo vooral mensen naar het centrum of drukke kantorengebieden als het Beatrixkwartier gaan. En om vooral op drukke stranddagen mensen op de fiets naar de kuststrook te krijgen.
Gegadigden moeten voor 7 april een plan indienen van maximaal tien a-viertjes. De gemeente stelt geen eisen aan waar de ondernemers denken hun Park + Bike te gaan realiseren. Maar duidelijk is wel dat het om een ‘uitdaging’ gaat, stelt de wethouder zelf ook. De parkeerplaatsen moeten namelijk niet te ‘diep’ in de stad liggen, maar binnen fietsafstand van de eindbestemming.

Bereikbaar

Verder moeten ze goed bereikbaar zijn per auto, moeten er voldoende parkeerplaatsen beschikbaar zijn en de Park + Bike moet langs een goed fietspad liggen.
De Park + Bike richt zich zowel op forensen als toeristen. Forensen die iedere dag in de spits naar hun werk komen, kunnen hun auto parkeren en het laatste stuk naar werk te fietsen. Zo vermijden ze de files. Voor toeristen is het met name op drukke stranddagen aantrekkelijk om het laatste stukje naar het strand op de fiets af te leggen en zo langs de file te kunnen te rijden. De fiets is net als het openbaar vervoer een perfecte manier om je in de stad te verplaatsen, aldus de wethouder.

Jury

De inschrijvingen worden beoordeeld door een deskundige jury met vertegenwoordigers van de gemeente Den Haag, Provincie Zuid-Holland en Bereikbaar Haaglanden. De winnaar wordt bij de uitwerking van het plan ondersteund door de gemeente Den Haag.