‘Ik laat mijn ouders stemmen’ in de serie Kiezers uit de Leidse Kooi

LEIDEN - Sommige mensen stemmen niet, sommigen twee keer. Zo zijn er ouders die blind de stem van hun kind krijgen. In onze serie Kiezers uit de Kooi stuitten we deze week op twee volwassenen die hun stemkaart aan hun ouders geven. Onder het mom van ‘ik heb er geen verstand van,’ staan ze hun stem af.
In tijden van televisiedebatten, debatten in ieder zichzelf respecterend zaaltje, stemwijzers en social media, kunnen deze mensen toch de moed niet opbrengen om zich te verdiepen. Op de vraag: ‘Waarom niet?’,  is steevast het antwoord:
Als we doorvragen wat de mensen belangrijk vinden in het leven komen onderwerpen op als gelijke kansen, onderwijs, een veilige omgeving en meer vrouwen op hoge posities. Dus wel degelijk een mening zou je zeggen. Die tot een uitgebrachte stem had kunnen leiden.

Kiezers uit de Kooi

In de weken naar de Tweede Kamerverkiezingen toe op 15 maart volgen de verslaggevers Mariët Overdiep en Hans Otte de kiezers uit de Leidse wijk de Kooi.