Containerwoningen in Leiden het 'mooiste gebouw van de hele Kooi'

LEIDEN - In de volksmond worden ze containerwoningen genoemd. Maar de binnenkort op te leveren woningen in de Sumatrastraat in de Leidse wijk De Kooi verdienen die naam nauwelijks. Menig starter op de huizenmarkt zal er blij mee zijn.
Twaalf van de zestien tijdelijke woningen zijn toegewezen aan mensen die om verschillende redenen dakloos zijn geweest. Ze gaan een jaar lang in de Sumatrastraat wonen, onder begeleiding van stichting De Binnenvest. Daarvoor moeten ze volgens begeleider Jelle Remerij wel aan enkele voorwaarden voldoen: ‘Ze moeten 28 uur dagbesteding hebben, de fincanciën moeten op orde zijn én er mag geen sprake zijn van problematische verslavingsproblematiek.’
Baron Cordero is één van de trotse nieuwe bewoners in de Sumatrastraat. Het is voor het eerst in acht jaar tijd dat hij een huis heeft voor zichzelf. De containerwoning is voor hem een nieuwe start. De bedoeling is dat hij na een jaar doorstroomt naar een reguliere woning. Hij kan zijn geluk niet op met de woning: ‘Ik denk dat als je langs de straat rijdt, je niet denkt dat dit containerwoningen zijn. Dit is heel luxe. Om heel eerlijk te zijn: dit is het mooiste gebouw van de hele Kooi.’

Statushouders
Niet alleen is de huisvesting van de bewoners van stichting De Binnenvest tijdelijk, ook de containerwoningen in de Sumatrastraat zelf worden hier tijdelijk ondergebracht. Na drie jaar krijgen moeten ze ruimte maken voor nieuwbouw op deze plek. De containerwoningen komen dan terug op een nieuwe locatie in Leiden.
De tijdelijke huizen zijn de eerste in een reeks van nieuwe containerwoningen. In totaal zal woningbouwvereniging Ons Doel er 150 plaatsen. In de Sumatrastraat worden overigens geen zogenoemde statushouders, erkende vluchtelingen, ondergebracht. Deze zullen voornamelijk op in de nog op te leveren containerwoningen op de Voorschoterweg worden gehuisvest.