Instellingen

Leefbaarheid in achterstandswijken afgelopen jaren flink gedaald

De wijk Meerzicht in Zoetermeer
De wijk Meerzicht in Zoetermeer © Google Maps

REGIO - De verbetering van kwetsbare wijken is de afgelopen jaren in het slop geraakt. In onder meer de wijken Meerzicht in Zoetermeer en Buitenhof in Delft staat de leefbaarheid onder druk. Dat constateert belangenvereniging G32, een netwerk van bestuurders van 38 grote steden in Nederland, na onderzoek in bijna 130 stadswijken die als 'kwetsbaar' of 'problematisch' zijn bestempeld.

'Veel wijken maakten sinds 2002 - volgens de landelijke trend - een positieve ontwikkeling van de leefbaarheid door. Vanaf 2012 verandert het beeld, omdat bij het merendeel van de onderzochte wijken de stijgende lijn stokt. Een derde van deze wijken vertoont tussen 2012 en 2014 zelfs achteruitgang. Voor de bewoners van deze wijken was de verbetering in 2014 weer verleden tijd.'

De stagnatie en soms zelfs achteruitgang komt onder meer door de economische crisis, de ingezakte woningmarkt en gewijzigd overheidsbeleid, aldus de G32. 'Nu de economie weer aantrekt, is het tijd om de kwetsbare wijken van een nieuwe impuls te voorzien', vindt de belangenvereniging.

Delft en Zoetermeer

'De problemen in de Delftse wijk Buitenhof zijn al langer bekend', legt onderzoeker Matthijs Uyterlinde uit. 'Mede door de instroom van kwetsbare groepen, vaak mensen met een migratieachtergrond, zijn daar sociaal-economische problemen ontstaan. Dat leidt ertoe dat je daar geconfronteerd wordt met onder meer huiselijk geweld, schulden, risico op radicalisering.'

De Zoetermeerse 'probleemwijk' Meerzicht verandert volgens Uyterlinde snel. 'Daar trekken mensen met een lager inkomen vanuit de wijk Palenstein naar de flats in het oosten van de wijk. In het westelijke deel met laagbouwhuizen zie je dat nieuwkomers in de plaats komen van de vergrijzende bevolking. Daar dreigt een toenemende scheiding tussen bevolkingsgroepen.'

Eigen initiatief

De twaalf wijken die door de onderzoekers diepgaand geanalyseerd zijn, werden door de betrokken steden op eigen initiatief ingebracht. Dat komt omdat deze gemeenten bezig zijn met een ‘wijkaanpak nieuwe stijl’ of omdat de steden zich oriënteren op een toekomstige aanpak. Ze hebben vaak indicaties dat de wijk dreigt af te glijden.