Minister Koenders: snel verbeteringen bij Octrooibureau of anders actie ‘op hoog niveau’

Europees Patentbureau Rijswijk | Foto Maarten Brakema
Europees Patentbureau Rijswijk | Foto Maarten Brakema
DEN HAAG - Bij het Europees Octrooibureau (EPO) in Rijswijk moeten op korte termijn ‘zichtbare verbeteringen optreden in de arbeidsverhoudingen’. Gebeurt dat niet dan gaat minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken de situatie ‘op hoog politiek niveau’ bespreken met de andere landen die lid zijn van de Europese Octrooi Organisatie.
‘Ik blijf dit dossier vanuit de gastlandverantwoordelijkheid nauwlettend volgen’, schrijft Koenders in een brief aan de Tweede Kamer. Bovendien blijft hij bij de top ‘aandringen op normalisering van de situatie binnen het EOB’.
De minister sprak op aandringen van de Tweede Kamer recent met de vicepresident van het EPO, Willy Minnoye over de voortdurende onrust onder het personeel. Hij meldt in de brief aan de Kamer ook dat de Hoge Raad de immuniteit van het EPO heeft bevestigd. Dat betekent dat de organisatie niet onder de Nederlandse wet valt. Dat neemt niet weg, aldus Koenders, dat Nederland als gastland wel in gesprek kan gaan onder de situatie. ‘Zeker nu deze onrust onderdeel is geworden van publiek en politiek debat.’

Interne onrust duurt te lang

In het gesprek zou de minister Minnoy hebben meegedeeld ‘dat de interne onrust te lang voortduurt en dat de situatie nu snel verbetering behoeft’. Wat hem betreft moet de ‘sociale dialoog constructief worden hervat’ en moet op zeer korte termijn een aantal vertrouwenwekkende maatregelen worden doorgevoerd.
De vicepresident van het EPO zouden hebben verklaard ‘dat op dit moment op verschillende manieren wordt geprobeerd een positieve dialoog met het personeel op te starten’. En ook dat de organisatie binnenkort in rustiger vaarwater komt.

Schrikbewind

Bij het EPO is het al lang onrustig. Personeelsleden hebben afgelopen tijd diverse malen protestbijeenkomsten en werkonderbrekingen gehouden. Onder leiding van directeur Benoît Battistelli zou de top een schrikbewind voeren.
‘Battistelli regeert met ijzeren vuist en duldt geen in- of tegenspraak. Hij ontslaat mensen naar believen, plaatst ze terug in functie, drukt wijzigingen in arbeidsvoorwaarden er eenzijdig doorheen en demotiveert zo de hele organisatie’, aldus vakbond FNV eerder over de situatie.