Bewoners en media willen meer samen optrekken in Schilderswijk

DEN HAAG - De veronderstelde sharia-driehoek, rellen na de dood van Mitch Henriquez en uit de hand gelopen demonstraties voor of tegen IS. Zomaar wat nieuwsberichten uit de Schilderswijk: het is vaak negatief, zo is het beeld dat bewoners uit de wijk hebben. En dat zijn veel buurtgenoten in deze Haagse wijk zat. In de wijkbibliotheek was daarom dinsdagavond een ontmoeting tussen bewoners en de media. Belangrijkste conclusie: als je meer tijd in elkaar steekt en vaker samen optrekt, ontstaat een veel genuanceerder beeld van de wijk.
De wijkbewoners die de moeite hebben genomen om deze avond bij te wonen zijn het er bijna allemaal over eens: nee, het is gewoon prima toeven in de Schilderswijk. Het is een wijk waar je op straat nog goeiedag tegen elkaar zegt, waar mensen elkaar helpen en je er nooit alleen voor staat. En natuurlijk: er zijn problemen, maar het beeld dat door de media wordt geschetst komt niet overeen met de werkelijkheid.
Vertegenwoordigers van het AD, de NOS en Omroep West hebben het aanvankelijk zwaar te verduren op deze ontmoeting tussen wijkbewoners en media. Want of het nu de krant of de omroepen zijn: waarom staat 'onze wijk' nu toch zo vaak in een kwaad daglicht? Waarom wel aandacht voor rellen en niet voor de vele fijne initiatieven die in de wijk zichtbaar zijn?

Praten helpt

Maar een avondje praten helpt, zo stellen onder anderen politieman Maarten van Mierlo en sociologe Corina Duijndam - ook panelleden deze avond - vast. Duijndam, onderzoeker aan de Haagse Hogeschool, is onder meer bekend van het boek 'de gekleurde werkelijkheid' dat ze schreef. Dat boek gaat over haar ervaringen met jongeren in Parijs en Amsterdam. Samen met de media-vertegenwoordigers signaleren beiden in de loop van de gespreksavond hoopvolle ontwikkelingen.
Zo is er al gauw eensgezindheid over de stelling, uitgesproken door Van Mierlo, dat niet alleen de media een verantwoordelijkheid hebben in het schetsen van een evenwichtig beeld over de wijk. Zeker ook de wijkbewoners zelf hebben dat, zij zullen ook zelf hun rol moeten pakken, ideeën aandragen en - zoals gebeurde na de publicaties van Trouw over een veronderstelde 'Sharia-driehoek in de Schilderswijk - de krachten bundelen om met andere verhalen te komen, die zo'n beeld ontkrachten.
Tegelijkertijd, zo klinken bijdragen uit de zaal, moet er ook realisme zijn. Een van de aanwezigen wijst op de mislukte stadsvernieuwing in de Schilderswijk: Waar kun je veilig fietsen? Waarom is er nauwelijks groen in de wijk? Waarom worden talentvolle mensen die iets meer verdienen al gauw verleid elders te gaan wonen? Dat helpt niet in het voorkomen van problemen, die nu eenmaal media-aandacht met zich meebrengen.

Gunstig

En toch klinkt er vooral de oproep om tegenover die onweerlegbare feiten ook andere feiten te brengen. Bewoners kunnen daar zelf een rol in spelen, maar mogen ook rekenen op gunstige ontwikkelingen binnen mediabedrijven als AD en Omroep West. Waar meer ruimte ontstaat voor onderwerpen die door het publiek worden aangedragen en ook niet louter een punt wordt gezet bij het signaleren van sores. Steeds vaker verschijnen onderwerpen gemaakt vanuit een constructieve aanpak.
En dan is er deze hoopvolle avond ook nog aandacht voor de, veelal beperkte, diversiteit op nieuwsredacties. Nederlanders met een migrantenachtergrond zijn hier, zo blijkt uit onderzoek, nogal ondervertegenwoordigd. 'Dat helpt niet als je onderwerpen over en met mensen met een migratieachtergrond wilt belichten,' aldus een van de insprekers. Dat hier nog een weg is te gaan, wordt op deze sessie in de Schilderswijk door niemand ontkend. 'Kom vooral bij ons werken en meng je op deze arbeidsmarkt,' bepleiten de mediamensen.
In een prachtig slotbetoog sluit woordkunstenaar Fakhredinne Arma de boeiende avond af. 'Loop niet weg, doe mee,' is een van zijn pleidooien. De 25-jarige Hagenaar, die dat vol passie verwoordt, oogst er een warm slotapplaus mee.