Instellingen

Minder statushouders naar Narcislaan in Den Haag, wel nieuwe locatie in Loosduinen

De school aan de Haagse Narcislaan die gaat wijken voor woningen. | Foto Omroep West

DEN HAAG - Aan de Narcislaan in Den Haag komen minder woningen voor statushouders dan aanvankelijk gepland. Na gesprekken met buurtbewoners heeft wethouder Joris Wijsmuller (Haagse Stadspartij) besloten zijn voorstellen aan te passen.

Oorspronkelijk zouden er 35 gezinswoningen voor 100 statushouders komen op de plek van een oude school. Nu komen er 22 woningen voor 60 vluchtelingen met een verblijfsvergunning.

Nadat de gemeente vorig jaar de plannen voor de huisvesting van statushouders bekend maakte, ontstond verzet in de buurt. In totaal werden maar liefst zes bewonersavonden gehouden. ‘Daar zijn heel veel vragen gekomen en zorgen geuit vanuit de buurt. Er was bezwaar tegen de omvang van de locatie. We hebben ons huiswerk gedaan. Onze aanvankelijke aanname was te groot,’ zegt Wijsmuller. ‘Dus we gaan het plan naar beneden bijstellen. We waren iets te optimistisch. De bewoners hadden een punt.’

Oude belofte

Wijsmuller maakte vandaag bekend dat Den Haag dit jaar in totaal 1667 statushouders gaat huisvesten. De stad krijgt er zeer waarschijnlijk bijna duizend door het Rijk toegewezen. Bovendien was er nog een oude belofte om 700 mensen extra op te vangen. Dat zou aanvankelijk al vorig jaar gebeuren, maar toen waren er niet voldoende vluchtelingen voor de stad beschikbaar.

Ongeveer 900 statushouders worden ondergebracht in huizen van woningbouwcorporaties. Den Haag houdt gewoon vast aan oude afspraken dat tien procent van de woningen van corporaties naar vluchtelingen gaat. De rest komt op plekken als de Narcislaan. Verder wordt ook dit jaar het voormalig ministerie van Sociale Zaken aan de Anna van Hannoverstraat in gebruik genomen voor de huisvesting van statushouders. Hier komen er 350.

Bedrijventerrein

Een nieuwe plek is een torentje aan de Koperwerf op bedrijventerrein Zichtenburg in Loosduinen. Dat wordt verbouwd door de eigenaar, zodat er plek ontstaat voor 84 mensen. Volgens Wijsmuller vormen de regels voor bijvoorbeeld geluidshinder hierbij geen beletsel.

In het verleden bestond angst bij mensen die in de buurt van een plek waar vluchtelingen zouden worden gehuisvest voor overlast. Wijsmuller zegt dat er zich tot nu toe geen grote incidenten hebben voorgedaan. Dat komt ook omdat de gemeente veel doet aan begeleiding, zegt hij.