Wethouder over stembiljetten: ‘Problemen leidden er niet toe dat niemand kon stemmen’

DEN HAAG - De problemen met de stembiljetten in Den Haag, hebben er woensdag niet toe geleid dat mensen niet konden stemmen. Wel moesten kiezers soms even wachten, maar voor half tien 's avonds heeft iedereen die wat wilde, zijn stem kunnen laten horen. ‘Iedereen heeft kunnen stemmen en uiteindelijk is dat het belangrijkste,’ aldus de Haagse waarnemend burgemeester Tom de Bruijn.
Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen in Den Haag was er in diverse bureaus
. Daardoor moesten mensen soms wachten. Soms werden ook mensen naar een ander stembureau verwezen.
Volgens De Bruijn werd het tekort aan formulieren op sommige bureaus veroorzaakt omdat de verdeling van stembiljetten was gedaan ‘op basis van historische gegevens’. De waarnemend burgemeester: ‘En wat bleek? Dat niet alleen de opkomst veel hoger was dan andere jaren, maar ook dat mensen op andere bureaus gingen stemmen dan tijdens vorige verkiezingen. Daardoor ontstond een tekort. Maar dat hebben we gelukkig heel snel kunnen oplossen.’

Honderd mensen

Uiteindelijk moesten volgens hem ‘om en de nabij honderd mensen’ wachten voordat een stembiljet werd aangeleverd. De Bruijn denkt ook niet dat mensen niet hebben kunnen stemmen: 'Toen er biljetten te kort waren hebben we mensen op een gegeven moment niet meer naar andere bureaus gestuurd, omdat het gevaar was dat ze te laat zouden aankomen.’
Ook werd besloten dat iedereen die nog in een rij stond om negen uur – het moment dat stembureaus officieel moeten sluiten - nog mocht stemmen. ‘We wachten net zo lang tot dat de biljetten er zijn. En nogmaals: die waren er heel snel, want om half tien was alles afgehandeld. We hebben met man en macht op en neer gereden. Iedereen heeft enorm meegeholpen. En uiteindelijk ging dat supersnel.’

'Tik voor democratie'

Dat neemt niet weg dat De Bruijn zich nog moet verantwoorden over de gang van zaken in de gemeenteraad. Groep de Mos heeft een twee minutendebat aangevraagd over de kwestie. ‘Dit is een tik voor de democratie’, zegt fractieleider Richard de Mos. Volgens hem is het achteraf nooit meer te controleren of mensen toch niet hebben gestemd vanwege het gedoe met de stemformulieren. ‘Dit Iets wat niet had mogen gebeuren. Het is een kwalijke zaak dat geen rekening was gehouden met een hogere opkomst’.
De Bruijn lijkt daarvan niet echt onder de indruk. ‘Nou kijk, het is altijd makkelijk om van de zijlijn meteen te gaan roepen. Uiteindelijk is alles goed verlopen en niemand had natuurlijk zo’n hoge opkomst verwacht en zeker niet op bepaalde bureaus. Maar nogmaals: iedereen heeft kunnen stemmen en uiteindelijk is dat het belangrijkste.'