Burgemeester: 'Slechte verhoudingen gemeente Wassenaar zijn zeer ernstig probleem'

WASSENAAR - Medewerkers, raads- en collegeleden van Wassenaar hebben de afgelopen jaren te veel over elkaar en te weinig met elkaar gepraat. Die conclusie trekt waarnemend burgemeester Charlie Aptroot in een brief aan de gemeenteraad. De onderlinge verhoudingen in Wassenaar zijn al lange tijd slecht.
In december
na een ernstige vertrouwensbreuk met de raad. Hoekema kreeg van de gemeenteraad het verwijt dat hij te snel akkoord zou zijn gegaan met de komst van de Amerikaanse ambassade naar Wassenaar.
Ook kreeg het dorp te maken met een spraakmakende seksrel. Aptroot begon half januari aan zijn baan als waarnemend burgemeester en kreeg van de Commissaris van de Koning de opdracht onderzoek te doen naar de slechte verhoudingen.

'Steeds ernstiger geworden'

Het probleem is behoorlijk fors, stelt Aptroot in zijn brief aan de raad. Hij schrijft letterlijk dat de situatie niet makkelijk is te verbeteren: ‘Het is gedurende vele jaren steeds ernstiger geworden, nooit echt open besproken en er is niet geprobeerd de onderlinge verhoudingen echt aan te pakken en te verbeteren’.
Aptroot adviseert iedereen de hand in eigen boezem te steken: ‘Zelfreflectie, het besef zelf ook deel van het probleem uit te maken, is lang niet bij iedereen aanwezig.’

'Ga respectvol met elkaar om'

De komende maanden moet er gewerkt worden aan een goed draaiende gemeente, waarbij de cultuur en de onderlinge verhoudingen het belangrijkst zijn. Om dit te bereiken doet hij een aantal aanbevelingen.
Zo wordt het zogeheten driehoek-overleg tussen burgemeester, griffier en gemeentesecretaris opnieuw ingevoerd. Organisatie, griffie, college en raad moeten weer leren om respectvol met elkaar om te gaan.

Geen overleg

En het moet afgelopen zijn met de één-op-één-gesprekken tussen college- en raadsleden en inwoners. In het verleden werden er volgens Aptroot namelijk te vaak toezeggingen gedaan zonder overleg, die achteraf toch niet konden worden nagekomen.