Instellingen

Leidenaren brainstormen over hun eigen stad op de Burgertop

© Omroep West

LEIDEN - Wat vinden Leidenaren belangrijk voor hun stad? En wat kan er beter in de stad in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen die volgend jaar worden gehouden? Om daar achter te komen is er woensdag een Burgertop georganiseerd in de Leidse Stadsgehoorzaal.

Simon Kooistra is één van de initiatiefnemers van de Burgertop en zegt dat het de bedoeling van de Burgertop is om een dialoog tot stand te brengen tussen Leidenaren, waar uiteindelijk mooie initiatieven uit voort komen.

Voorafgaand aan de Burgertop zijn er 62 huiskamergesprekken georganiseerd waaraan zo’n 500 inwoners mee hebben gedaan. In die gesprekken konden ideeën ingebracht worden. En daar werd flink gehoor aan gegeven, want de huiskamergesprekken leverden honderden ideeën op, uiteenlopend van rollatorvriendelijke voetpaden tot schonere steegjes. De ideeën zijn verzameld in 19 thema’s en bijbehorende onderwerpen. Over die onderwerpen hebben 300 inwoners woensdagavond in kleine groepen gesproken over hun favoriete thema, en daaruit moest uiteindelijk per groep één concreet plan of idee voort komen.

Veel betrokkenheid in Leiden

Volgens de Leidse wethouder Damen laat dit initiatief zien dat Leiden veel betrokken inwoners heeft die ook wat willen doen voor de stad. De gemeente zal de uiteindelijke plannen serieus nemen en onderzoeken wat er allemaal mogelijk is.  ‘Dat mensen zoiets organiseren, dat is iets waar je trots van wordt’, besluit de wethouder.

Aan het eind van de avond is er gestemd op de 12 beste ideeën. Die ideeën, waaronder een Leidse markthal, een stadscentrum voor en door jongeren en meer groen in de binnenstad, worden nu verder uitgewerkt en in september tijdens een Burgerfestival gepresenteerd.