Zonnepanelen voor Da Vinci College in Leiden? Leerlingen zoeken het uit

LEIDEN - Leerlingen van 3 HAVO op het Da Vinci College in Leiden gaan de komende drie weken onderzoeken of hun school duurzamer kan worden gemaakt. Daarbij wordt serieus gekeken naar het plaatsen van zonnepanelen op het dak van het schoolgebouw. Donderdag was de kick-off van het project.
Het onderzoek van de scholieren richt zich niet alleen op de vraag of plaatsen van zonnepanelen mogelijk is, maar ook of het rendabel is. Met behulp van een driedimensionaal ontwerp moet de directie van het Da Vinci College overtuigd worden van nut en noodzaak.
Mocht dat lukken, dan is er een budget van ongeveer 200.000 euro beschikbaar. Het is dan de bedoeling dat de leerlingen, samen met de docenten, het dak op gaan om de zonnepanelen te plaatsen.