Instellingen

Zuid-Holland wil met bedrijven investeren in openbaar warmtenet

© ANP

DEN HAAG - Het Havenbedrijf Rotterdam wil samen met Gasunie, Eneco en de provincie Zuid-Holland en Warmtebedrijf Rotterdam honderden miljoenen investeren in een openbaar warmtenet. Dat hebben deze partijen donderdag bekendgemaakt. Via dit net van pijpleidingen kunnen bijvoorbeeld raffinaderijen warm water leveren en gastuinbouwbedrijven of brouwerijen water afnemen.

De Warmtealliantie, zoals de samenwerking heet, doet nu onderzoek naar alle geschikte warmtebronnen en warmteafnemers in Zuid-Holland. Nog voor de zomer moet de precieze investering duidelijk zijn die de bedrijven gaan doen.

De plannen zijn niet alleen gericht op het zuidelijke deel van de provincie. Volgens een woordvoerder van Warmtebedrijf Rotterdam is het de bedoeling om ook de regio's Den Haag, Leiden en de Bollenstreek erbij te betrekken.

Restwarmte

Met name de Rotterdamse haven levert veel restwarmte die bijvoorbeeld gebruikt kan worden in de de glastuinbouw of voor het verwarmen van huishoudens. Met de warmte van alleen de haven kunnen op jaarbasis 500.000 huizen verwarmd worden. Ook brouwer Heineken wil bijvoorbeeld brouwen met warm water van dit net.

Volgens gedeputeerde Han Weber van de provincie Zuid-Holland kost de aanleg van een warmtenet in Zuid-Holland 4 tot 5 miljard euro. Een belangrijk deel wordt door de deelnemende partijen gefinancieerd, de overige gelden verwacht Weber aan te trekken via externe financiers en bijvoorbeeld de Europese investeringsbank. 'De Warmtealliantie wil het vliegwiel zijn. Daarom willen wij de hoofdinfrastructuur van zo'n warmtenet aanleggen en betalen.'

Losse initiatieven

Er wordt al jaren gesproken over het gebruik van restwarmte in Zuid-Holland. Tot op heden waren het vooral losse initiatieven waarbij gewerkt werd met restwarmte.