Gemeenteraad Wassenaar onderschrijft harde conclusies burgemeester Aptroot

WASSENAAR - De meeste partijen in de Wassenaarse gemeenteraad zijn het eens met de harde conclusies van waarnemend burgemeester Charlie Aptroot over de gemeente. Wel voelen meerdere raadsleden zich niet persoonlijk aangesproken. Aptroot constateert in een brief aan de gemeenteraad een gebrek aan zelfreflectie, slechte onderlinge verhoudingen en dat mensen vooral over, in plaats van met elkaar praten.
Bert Ooms (Passie voor Wassenaar), één van de langstzittende raadsleden in Wassenaar, trekt zich de kritiek wel aan, als 'raadslid en als persoon'. 'Het is heel goed dat hij dit zegt, hier moeten we met z'n allen mee aan de slag.' Volgens Ooms kan Aptroot het zich permitteren om stevige kritiek te uiten, omdat hij slechts
is. 'Hij hoeft niet te investeren in contacten voor de lange termijn en kan daardoor zeggen waar het op staat.'
Aptroot volgde half januari Jan Hoekema op, die moest vertrekken na een vertrouwensbreuk met de gemeenteraad. Aptroot blijft - als waarnemer - aan tot na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Daarna zal hij zich weer volledig richten op de andere gemeente waar hij burgemeester is: Zoetermeer.

Slechte verhoudingen

Zijn eerste taak in Wassenaar - zo schrijft Aptroot in zijn brief - is om de bestuurlijke verhoudingen te 'normaliseren'. Dat blijkt een stevige klus. Tegen Omroep West zei Aptroot donderdag dat de onderlinge verhoudingen tussen voormalig burgemeester Hoekema, de gemeentesecretaris en de griffier zo slecht waren, dat zij maandenlang niet met elkaar spraken.
Het is volgens Aptroot 'heel belangrijk dat die drie goed contact met elkaar hebben, zodat de ambtenaren, het college en de raad hun werk kunnen doen'. Inmiddels is er weer regulier overleg, zegt Aptroot. 'Maar vertrouwen komt te voet en gaat te paard.'

Sociale media

De burgemeester roept ook op tot een respectvolle omgang. 'Elkaar aanspreken als wij iets niet waarderen of begrijpen in plaats van elkaar bijvoorbeeld via social media te beschuldigen, zwart te maken. Hierbij moeten bestuurders, collegeleden en raadsleden zich altijd beseffen dat ambtenaren zich niet kunnen verdedigen.' Die mogen zich vanwege hun functie niet mengen in publieke debatten.
Een van de Wassenaarse raadsleden die het meest actief is op sociale media, Ben Paulides (Democratische Liberalen Wassenaar), vindt de brief van de burgemeester 'niet correct'. 'Aptroot gaat zelf door met over anderen te spreken, het is een beetje de pot die de ketel verwijt. Hij zegt bovendien dingen waar hij niet over gaat als burgemeester.'

Voorschoten

Sommige raadsleden zijn het wel eens met de strekking van de brief van Aptroot, maar voelen zich niet persoonlijk aangesproken. 'Ik probeer juist heel goed contact te onderhouden met raadsleden van alle partijen', zegt Dienke Dekker (CDA).
GroenLinks-fractievoorzitter Aart van Sloten leest de brief vooral als kritiek op de ambtelijke organisatie. 'Binnen de raad gaat het nu eigenlijk heel goed.' Henri Hendrickx (Hart voor Wasssenaar) sluit zich daar bij aan. 'Wij zijn altijd heel kritisch op andere partijen, maar dat is wat anders dan respectloos.' Hendrickx haalt uit de brief vooral de kritiek van Aptroot op de bestuurlijke samenwerking met het naburige Voorschoten. Die samenwerking verloopt op dit moment matig, concludeert de burgemeester.

Fusie

In de twee gemeenten wordt de laatste tijd veel gespeculeerd over een fusie, waar zowel de Wassenaarse als de Voorschotense raad tegen is. De meeste Wassenaarse raadsleden hebben niet de indruk dat Aptroot een fusie wil doordrukken. De burgemeester zelf zegt dat de komende maanden alle scenario's moeten worden onderzocht. 'Het is belangrijk dat als wij een keuze voor de toekomst maken, dat die wordt gedragen door de 26.000 Wassenaarders.'
Verder schrijft Aptroot in zijn brief over het cliëntelisme in Wassenaar. 'Kennelijk is het een gewoonte geworden dat inwoners en bedrijven denken: "Ik wil iets voor elkaar krijgen en het maakt me niet uit of het wel of niet kan voor andere inwoners of bedrijven. Ik regel het wel even en ik span een raadslid voor mijn karretje of ik praat even met de wethouder of de burgemeester"', zegt de burgemeester tegen Omroep West.

Onacceptabel

Aptroot vindt die gang van zaken 'onacceptabel'. 'In Nederland is het zo dat iedereen op een gelijke manier behandeld moet worden.' Bovendien bleek volgens de burgemeester in het verleden vaak dat toezeggingen niet nagekomen konden worden. 'Daarom moet het afgelopen zijn met die gesprekken onder vier ogen en het geritsel en geregel.'