Genezen diabetes, nierziekten en artrose stap dichterbij

LEIDEN - Hoopvol nieuws voor de miljoenen mensen die lijden aan diabetes, nierziekten of de reumatische aandoening artrose. In het Leids Universitair Medisch Centrum is het startschot gegeven voor RegMedXB. Het idee: artsen richten zich niet op het bestrijden van symptomen, maar op genezing van de patiënt.
Dit zou betekenen dat diabetespatiënten met type 1 in de toekomst geen of minder insuline hoeven te spuiten. Voor patiënten met artrose wordt een kraakbeenimplantaat ontwikkeld, dat nieuwe en eigen kraakbeencellen stimuleert.
Voor nierpatiënten als Fabian Cornelissen wordt gewerkt aan het ontwikkelen van nieuwe, biologische nieren en het repareren van beschadigde nieren met behulp van stamcellen. Het duurt waarschijnlijk nog zo'n tien jaar voordat de meeste patiënten er baat bij zullen hebben. Fabian zal het waarschijnlijk met een kunstnier moeten doen, maar hoopt dat de biologische nier de uitkomst is voor zijn 10-jarige zoon, die ook nierpatiënt is.

Geen transplantaties meer

Het herstellen van zieke weefsels en organen betekent dat er in de toekomst geen transplantatie meer nodig is. Voor het onderzoek is het eerste jaar inmiddels 25 miljoen euro beschikbaar gesteld. Aan het eind van het jaar moet dat 250 miljoen euro zijn voor de komende tien jaar.