Opnieuw onrust bij bewoners over nieuwbouw campus Leiden

LEIDEN - Bewoners van de Doelensteeg in Leiden zijn er niet gerust op. Ze dachten dat er was afgesproken dat hun huizen niet gesloopt zouden worden voor nieuwbouw van de Humanities Campus van de Universiteit Leiden. Maar nu het college van burgemeester en wethouders heeft aangekondigd de plannen opnieuw te gaan bekijken, hebben ze weer twijfels.
De huidige huisvesting van de Humanities Campus, oftewel de faculteit Geesteswetenschappen, is verouderd en te klein. Het faculteitsgebouw van de universiteit aan de Witte Singel moet in de plannen voor de nieuwbouw wijken, net als een appartementencomplex van De Sleutels. De woningcorporatie wil de 58 huizen echter niet slopen en daardoor ligt het project Humanities Campus voorlopig stil.
D66 Den Haag stelde deze week voor de campus naar de Hofstad te verhuizen, maar dit lijkt bij een ideetje te blijven. Wethouder Paul Dirkse moest de raad donderdag uitleg geven over de problemen rond de nieuwbouw van de Humanities Campus in de Leidse binnenstad. De Humanities Campus van de universiteit blijft in Leiden', zei Dirkse. Hij staat in Leiden en als het aan het college ligt dan blijft dat zo.'

Nieuw voorstel in juni

Het CDA Leiden vroeg wethouder Dirkse donderdag hoe nu de stand van zaken is. We willen helderheid hebben over welke stappen er al genomen zijn', aldus CDA-raadslid Moniek van Sandick. Wethouder Dirkse kon daar duidelijk over zijn. De gemeente neemt de regierol op zich en start een participatietraject waarin alle betrokkenen worden meegenomen.
Volgens de wethouder zijn alle partijen nodig om tot een oplossing te komen. Hierbij gaat het om de Universiteit Leiden, De Sleutels en de bewoners. In juni legt het college een nieuw voorstel voor het vervolgaanpak voor aan de gemeenteraad.

Lichamelijke klachten

Dit leidt bij de bewoners weer tot grote onrust', zegt Giny Schoemaker van de Bewoners Organisatie De Doelen. Sommigen hebben de afgelopen jaren al lichamelijke klachten ontwikkeld door dit gedoe. We willen hier gewoon blijven wonen en daar zijn ook afspraken over gemaakt.'