Bloemist verwijt gemeente Den Haag lompheid in 'kioskenbeleid'

DEN HAAG - Het vertrouwen in de gemeente Den Haag was net wat teruggekeerd, maar dat is weer helemaal weg bij de Haagse bloemist Ron van den Hoogenband. Hem was beloofd dat de gemeente haar best zou doen om zijn kiosk in winkelcentrum Duinzigt terug te laten keren na een grootscheepse renovatie. In een nieuwe brief staat nu dat dit nog allerminst zeker is. De Haagse politiek wil opheldering van de wethouder.
Van den Hoogenband staat al 24 jaar met zijn bloemenkiosk De Bloemendoos in het Haagse winkelcentrum aan het Willem Royaardsplein. Een projectontwikkelaar heeft plannen om het plein op te knappen. Lange tijd was het onduidelijk of er nog plaats is voor De Bloemendoos na de renovatie.
Maar wethouder Joris Wijsmuller (HSP) van Den Haag beloofde de bloemenverkoper dat de gemeente 'zich zou inspannen om de ambulante handel rond het Willem Royaardsplein voort te laten bestaan'.

Nieuw kioskenbeleid
Dat gaf Van den Hoogenband weer wat meer vertrouwen in de toekomst. Tot deze week. Toen kreeg hij een brief van de gemeente over het nieuwe kioskenbeleid in de stad en wat dit voor hem betekent.
Er staat dat het aanvragen van een vergunning voor de kiosk waarschijnlijk weinig kan van slagen heeft omdat 'uw verkoopinrichting in een gebied ligt dat binnenkort wordt heringericht'. Ook staat erin: 'Geadviseerd wordt te wachten met het indienen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning tot duidelijk is of en zo ja waar uw onderneming kan worden ingepast'.

Lompheid

'Mijn vertrouwen in de gemeente is nu weer gezakt tot nul,' zegt Van den Hoogenband. 'Beeld je eens in dat je deze Bloemendoos hebt en elke keer als je denkt: "het is goed, ik kan terugkeren", wordt je hoop weer de grond in geboord en zit je weer in de onzekerheid.'
'Ik verwijt de gemeente lompheid. Een gebrek aan communicatie. Er wordt gesproken over transparantie. Dit is transparantie van een eikenhouten deur van twintig centimeter dik.'

Afspraak is afspraak

De Haagse politiek neemt zijn zorgen ter harte. Collegepartijen VVD en D66 willen opheldering van de wethouder tijdens een debat komende donderdag. 'Wat ons betreft is afspraak, afspraak', zegt VVD-raadslid Monique van der Bijl. 'In de commissievergadering en in schriftelijke vragen heeft de wethouder beloofd dat de kiosken op het Willem Royaardsplein mogen blijven en daar houden wij hem aan. Het lijkt erop dat er een standaard brief is gestuurd naar soortgelijke gevallen als Van den Hoogenband. Dat is jammer, zeker in deze zaak waar goed communiceren van groot belang is.'
Ook D66 wil dat de wethouder actie onderneemt. 'Wethouder Revis, die verantwoordelijk is voor de laatste brief moet in gesprek gaan met Van den Hoogenband', vindt D66-raadslid Daniel Scheper. 'Zo kunnen zij kijken wat er gedaan moet worden.'

Misverstand

Volgens een gemeentewoordvoerder doet de brief niets af aan het uitgangspunt van de gemeente dat de Bloemendoos ook in het nieuwe winkelcentrum Duinzigt een plek kan krijgen. 'Dat is zo afgesproken met de gemeenteraad', schrijft een gemeentewoordvoerder in een reactie.
'We gaan in gesprek met de ondernemers hoe ze kunnen terugkeren: als echt ambulant verkooppunt, als vaste kiosk of wellicht in het winkelcentrum zelf. Zolang die zaken nog niet vaststaan, heeft het aanvragen van een omgevingsvergunning geen zin, vandaar het advies in de brief om zo'n vergunning nu nog niet aan te vragen. Maar de wens van de kioskhouders om terug te keren naar Duinzigt blijft ook voor de gemeente leidend.'