Instellingen

Skeletten moeten wijken voor nieuwbouw Nieuwe Kerk Delft

De Nieuwe Kerk in Delft
De Nieuwe Kerk in Delft © ANP
DELFT - De bouw van een ontvangstruimte onder de Nieuwe Kerk in Delft mag doorgaan. Ook volstaat de 300.000 euro die beschikbaar is gesteld voor het archeologisch onderzoek naar 2000 skeletten onder de kerk. Dat heeft de Raad van State (RvS) woensdag bepaald. Twee archeologieverenigingen hadden een zaak aangespannen tegen de gemeente Delft, omdat het bedrag wat hen betreft te laag is.
Met drie ton kan slechts 20 procent van de skeletten onderzocht worden, zeggen de De Oudheidkundige Werkgemeenschap Delft (OWD) en de AWN Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie. Daarmee gaat volgens hen een
om grafrituelen van vijfhonderd jaar geleden te onderzoeken. Ook zijn de organisaties bang dat de bouwwerkzaamheden de middeleeuwse fundering van de Nieuwe Kerk zullen aantasten.
Voor de aanleg van een ontvangstruimte onder de kerk aan de Markt moeten skeletten geruimd worden. Het gaat hier niet om de kelder waar de graven van de Oranjes zich bevinden. De bouw van de nieuwe evenementenkelder zou geen problemen moeten opleveren voor de graven van de koninklijke familie. De ruimte zal commercieel geëxploiteerd worden om extra inkomsten binnen te krijgen.

Geen beroep mogelijk

Volgens de RvS mocht de gemeente Delft de 'omgevingsvergunning' voor de aanleg van de ontvangstkelder verlenen aan de Protestantse Kerk. 'Het gemeentebestuur heeft de archeologische waarden voorafgaand aan de vergunningverlening onderkend. In de kelder zal onderzoek worden gedaan naar de sporen en structuren van het kerkgebouw en de bewoning. Ook zullen de niet-onderzochte stoffelijke resten worden herbegraven.'
De rechtbank in Den Haag oordeelde in februari 2016 al dat de ontvangstkelder er mag komen en dat het 'beperkte' archeologische onderzoek volstaat. Tegen dat besluit hebben de archeologieverenigingen beroep aangetekend bij de Raad van State. Maar die volgt nu dus het oordeel van de Haagse rechtbank. Tegen de uitspraak van de RvS is geen beroep mogelijk.