Lintjesregen 2017: Alphen aan den Rijn

Archief
Lintjesregen
ALPHEN AAN DEN RIJN - In Alphen aan den Rijn zijn woensdag weer de lintjes uitgereikt. Negen inwoners hebben een Koninklijke onderscheiding ontvangen en zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Tekst zoals aangeleverd door gemeente.  
Negen benoemingen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau:
De heer B.C. Oudshoorn (79) uit Alphen aan den Rijn
Was van 1984 tot en met 2016 koster van de Adventskerk te Alphen aan den Rijn. Op zondag bracht hij de kerk in gereedheid voor de dienst.
Bij een trouw- of rouwdienst op doordeweekse dagen waren de koster en zijn vrouw de aangewezen personen om alles in het gebouw in gereedheid te brengen en het bruidspaar of de rouwdragenden te ontvangen. Als eerste in de kerk om alles klaar te maken en als laatste naar huis nadat alle weer opgeruimd is.
Mevrouw G. Oudshoorn-van Dijk (77) uit Alphen aan den Rijn
Was als kostersvrouw van 1984 tot en met 2016 actief bij de Adventskerk in Alphen aan den Rijn. Zij deed onder andere in de keuken van het kerkgebouw de benodigde werkzaamheden ter voorbereiding van 'het koffiedrinken' van de gemeenteleden na afloop van de kerkdienst.
Mevrouw Oudshoorn is vanaf 1980 vrijwilligster in seniorenflat Magnolia aan de Bosparkweg. Ze is al jaren penningmeester van de ontspanningscommissie, zorgt iedere week voor de prijsjes voor de bingo, 's avonds koffie schenken. Van 1980 tot 2000 deed zij bezoekwerk bij de Opstandingskerk. Van 1980 tot 2010 was zij vrijwilliger in het winkeltje van seniorenflat Rijnzate. Ook bracht en haalde ze mensen naar en van de kerk.
De heer A. Wolswijk (76) uit Hazerswoude-Rijndijk
Was van 1975 tot 2015 vrijwilliger en bestuurslid bij Voetbalvereniging Koudekerk te Koudekerk aan den Rijn. Hij was onder andere jeugdleider, grensrechter, scheidsrechter, lid van de sfeercommissie en begeleider van nieuwe scheidsrechters.
Vanaf 2007 is hij vrijwilliger bij de Stichting PW A-bad te Koudekerk aan den Rijn. Hij houdt toezicht bij de zwembassins van het Prins Willem Alexanderbad. Daarnaast was hij onder andere lid van de beheercommissie.
Vanaf 2008 is Wolswijk vrijwilliger bij de EHBO Vereniging Koudekerk aan den Rijn. Hij fungeert onder meer als EHBO'er bij evenementen en draagt bij aan het verzorgen van EHBO-lessen voor basisschoolleerlingen.
Mevrouw M.C.A. Rijnbeek-van Zoest (66) uit Boskoop
Vanaf 1995 is zij vrijwilliger bij Zorgcentrum Floravita, een zorgcentrum voor mensen met dementie en lichamelijke beperkingen. Ook was zij tot voor kort bestuurslid van de Cliëntenraad Zij zet zich in voor de katholieke vieringen, helpt bij feestavonden en zorgt ervoor dat de bewoners met dementie op de gesloten afdeling wekelijks een gezellige avond hebben. Ook gaat zij mee met de vakanties voor de bewoners.
Vanaf 2001 is mevrouw Rijnbeek vrijwilliger bij de H. Johannes de Doperkerk te Boskoop. Op het gebied van de diaconie en liturgie verzorgt zij alle activiteiten die vanuit de kerk plaatsvinden bij Zorgcentrum Floravita. Ook is zij lid van de Werkgroep Avondwake.
De heer H.J. Lugtigheid (70) uit Alphen aan den Rijn
De heer Lugtigheid is vanaf 1997 zeer actief voor de samenleving. Zo was hij secretaris en tot 2006 voorzitter van het Alphens Mannenkoor. Daarnaast was hij lid van de kascontrolecommissie. De heer Lugtigheid zingt nog steeds bij het mannenkoor en staat het koor bij met juridische- en financiële adviezen. Van 2004 tot 2011 was hij vrijwillig actief als opvoedingsondersteuner van gezinnen met een ziek kind bij Home-Start Alphen aan de Rijn.
Tien jaar was hij vrijwilliger bij de christelijke school voor speciaal onderwijs Prisma te Alphen aan den Rijn. Hij gaf o.a. reken- en leeslessen, computeronderwijs en technieklessen. Van 2007 tot 2011 was hij ouderling-kerkrentmeester bij het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Alphen aan den Rijn-Oudshoorn/Ridderveld.
Vanaf 2011 begeleidt de heer Lugtigheid personen en gezinnen die in financiële problemen zitten of dreigen te raken als vrijwilliger bij de Stichting GeldZorg Alphen aan de Rijn.
De heer K.G. de Rijk (69) uit Alphen aan den Rijn
De heer De Rijk is zeer actief voor de Alphense Boys, zijn lust en leven.
Een opsomming van zijn functies:
1967 – 2010 medeorganisator (hand-en-spandiensten) van het jeugdsportweekend
1968 – 1970 trainer van het Jeugdelftal
1970 hoofdprojectleider van de bouw van de kantine
1978 – 1984 elftalleider en wedstrijdsecretaris van het selectieteam
1986 – 1990 hoofdprojectleider van de bouw van de tribune
1990 – 2005 medewerker van het facilitair- en onderhoudsteam
1990 – heden gastheer bij thuiswedstrijden
2000 – 2001 hoofdprojectleider van de verbouwing van het clubhuis
2005 – heden coördinator van het facilitair- en onderhoudsteam
2013 initiatiefnemer en uitvoerder van de realisatie van het Pannaveld en de speeltuin
Mevrouw I.M. Reij-Staal (70) uit Alphen aan den Rijn
Van 1973 tot 2015 was zij vrijwilliger en bestuurslid bij de Stichting Lutherse werkgroep voor Kerkmuziek, die zich inzet voor de verbreiding van de kerkmuziek. Naast haar functie als bestuurder was zij contactpersoon voor de aangesloten kerkkoren en organiseerde jaarlijks de 'Kerkkoren dagen'.
Van 1976 tot 1984 was zij vrijwilliger bij de vacaturebank voor vrijwilligers te Alphen aan de Rijn. Ze was bemiddelaar tussen de om de tafel zittende partijen. Van 1984 tot 2009 was mevrouw Reij actief bij de Evangelisch Lutherse Gemeente te Bodegraven. Ze had de leiding over de zondagsschool en van de kinderkerk.
Ook organiseerde zij verschillende activiteiten voor de jeugd van de gemeente, zoals de kerstspelen en jeugdweekenden. Vanaf 1991 is zij actief voor de Zonnebloem, afdeling Ridderveld. Vanaf 2012 is mevrouw Reij vrijwilliger bij kunst- en cultuureducatiecentrum Parkvilla te Alphen aan de Rijn. Onder andere als zaalwacht, begeleider, gastvrouw en garderobedame.
Vanaf 2012 is zij vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente de Lichtkring te Alphen aan den Rijn. Zij was onder andere lid van de diaconie en organiseert verschillende activiteiten, zoals een kerstwandeling.
De heer E. Bogerman (53) uit Hazerswoude-dorp
De heer Bogerman heeft een eigen schildersbedrijf. Daarnaast was hij van 1983 tot 1 januari 2017 lid van de vrijwillige brandweer van de Veiligheidsregio Hollands-Midden, korps Hazerswoude Dorp. Na het behalen van brandwacht 1 & 2 heeft hij de opleiding hoofdbrandwacht gevolgd.
Daarnaast heeft hij diverse trainingen gevolgd en het certificaat oefenleider behaald. Tevens volgde de heer Bogerman de bijscholing 'first responder'. Iedereen kent de heer Bogerman als een betrokken en gedreven brandweerman. Hij was een voorbeeld voor het korps in het bijstaan van collega's en het omgaan met situaties waarbij dodelijke slachtoffers vielen. Hij heeft dan ook veel betekend voor de kazerne Hazerswoude
De heer R.A. Démoed (51) uit Hazerswoude-dorp
De heer Démoed is werkzaam als zelfstandig ondernemer. Hij heeft een onderhouds- en timmerbedrijf. Daarnaast was hij van 1985 tot december 2016 lid van de vrijwillige brandweer van de Veiligheidsregio Hollands-Midden, korps Hazerswoude Dorp.
Na het behalen van 'brandwacht 1&2' heeft hij de opleiding hoofdbrandwacht gevolgd. Daarnaast heeft hij diverse trainingen gevolgd en het diploma brandweer chauffeur 'klein' behaald. Hij was ook betrokken in de klankbordgroep voor de nieuwbouw van de kazerne.
Tevens volgde de heer Démoed de bijscholing 'first responder'. Al vele jaren is hij bestuurslid van de personeelsvereniging. Iedereen kent de heer Démoed als een betrokken en gedreven brandweerman.