Lintjesregen 2017: Bodegraven-Reeuwijk

Archief
Lintjesregen
BODEGRAVEN-REEUWIJK - In Bodegraven-Reeuwijk zijn woensdag weer de lintjes uitgereikt. Elf inwoners hebben een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Een van hen is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, de overige tien inwoners tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Tekst zoals aangeleverd door gemeente.
Één benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau:

Mevrouw D. Latoza, Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Sinds 1984 medeoprichtster en voorzitter van Stichting Bayanihan. Ook is ze sinds 2010 crisismanager op het gebied van huiselijk geweld in het crisiscentrum voor genoemde stichting. Eerder was ze 6 jaar lid van de commissie Zending, Werelddiaconaat en ontwikkelingshulp bij de Protestante Gemeente Emmaüs te Bodegraven.
Tien benoemingen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau:

De heer C. Doornekamp, Lid in de Orde van Oranje Nassau

Sinds 1979 actief als vrijwilliger bij de politie en bestuurslid geweest bij de Landelijke Organisatie van Politievrijwilligers (LOPV) in Leusden. 4 jaar was hij Penningmeester.

Mevrouw T. Beijer-van Dam, Lid in de Orde van Oranje Nassau

Al sinds 1970 vrijwilligster bij de Prot.Wijkgem.Emmäus te Bodegraven. Is secretaris en voorzitter van Innerwheel Bodegraven en sinds 2006 vrijwilligster bij Bridgeclub Bodegraven-Reeuwijk. Daarnaast was zij jarenlang mantelzorger.

Mevrouw H. van Tol, Lid in de Orde van Oranje Nassau

Zet zich belangeloos in voor anderen in binnen- en buitenland . Zij is 33 jaar werkzaam geweest als wijkverpleegkundige bij Het Groene Kruis Driebruggen. Ook is mevrouw jaarlijks een paar weken in het buitenland om te helpen bij bouw- en renovatieprojecten van World Servants, Leger des Heil en Mano a Mano. Sinds 2011 aangetreden als Diaken in de PKN Gereformeerde Kerk van Waarder.

De heer H.J.W. Bosman, Lid in de Orde van Oranje Nassau

Sinds eind jaren ’60 actief als vrijwilliger bij voetbalvereniging WDS. Heeft verschillende bestuursfuncties bekleed en is één van de oprichters van het WDS-jeugdkamp. Daarnaast assisteerde hij 20 jaar bij evenementen als lid van de EHBO-vereniging Waarder/Driebruggen.

Mevrouw W. de Lange-Boom, Lid in de Orde van Oranje Nassau

Sinds 1969 actief als vrijwilligster. Eerst bij Sportclub Reeuwijk en later in de Wereldwinkel in Reeuwijk. Mevrouw werkt nog steeds in de winkel en is lid van het bestuur.

Mevrouw T. Broere-Tiesinga, Lid in de Orde van Oranje Nassau

Zet zich in voor de minder bedeelde medemens en is al meer dan 45 jaar onderdeel van het redactieteam en presentatrice van het muziekprogramma ‘Contactbanden’. Bovendien is ze 9 jaar secretaris van de Fryske Krite (vereniging)  in Bodegraven.

Mevrouw A. Rozendaal-van Vreeswijk, Lid in de Orde van Oranje Nassau

Zij zet zich al 26 jaar in voor de Maag Lever Darmstichting, 8 jaar voor het KWF Kankerbestrijding en 10 jaar voor de Stichting Ontmoeting en is 14 jaar lang coördinator kerkelijke hulpverlening.

De heer J. Rozendaal, Lid in de Orde van Oranje Nassau

Heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van een geschiedenismethode voor het reformatorisch basisonderwijs. Daarnaast is hij actief geweest bij het invoeren van passend onderwijs binnen de reformatorische scholen voor voortgezet onderwijs. Sinds1996 diaken en vanaf 2008 ouderling bij de Gereformeerde Gemeente in Nederland te Gouda.

De heer J.E.  Hille, Lid in de Orde van Oranje Nassau

20 jaar actief geweest voor KNGF Geleidehonden. Voormalig voorzitter van de Evangelisatiecommissie en sinds 1984 lid van het klusteam van de kerk. Sinds 2000 tevens als vrijwilliger actief bij verpleeghuis De Hanepraij.

Mevrouw S. Hille-Stelma, Lid in de Orde van Oranje Nassau

Sinds 1978 actief in verschillende functies bij de Gereformeerde Kerk Bodegraven (sinds 2012 Protestante Wijkgemeente Emmaüs). Is 20 jaar actief geweest voor KNGF Geleidehonden en sinds 2000 actief bij verpleeghuis de Hanepraij. In 2016 toegetreden tot de Diaconie van Emmaüs.