Lintjesregen 2017: Den Haag

Archief
Lintjesregen
DEN HAAG - In Den Haag zijn woensdag weer de lintjes uitgereikt. 26 inwoners hebben een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Vijf Hagenaars zijn benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, 21 inwoners tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Tekst zoals aangeleverd door gemeente.
Vijf benoemingen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau:

Mevrouw J.C. de Jong–Boon, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, met zwaarden

Voorzitter Wijkvereniging Van Stolkpark
Bestuurslid Algemene Vereniging voor Natuurbescherming ’s-Gravenhage en Omstreken (AVN)
Docent Universiteit Khartoem via ISS
Bestuur Europese School Brussel
Bestuur British High School Bonn
Werkgroepen Haagse afdeling D66

De heer M.J.T.H. Chang Njoek Joen, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Bestuurslid Winkeliersvereniging Boekhorststraat
Voorlichter aids en SOA
Bestuurslid Stichting Chinatown Den Haag
Raad van Adviseurs Buurthuis De Sprong
Bestuurslid en Vrijwilliger Benelux Thung-Tsin Vereniging
Adviseur Inspraak Orgaan Chinezen
Programma manager New Chinatown Den Haag
Bestuurslid Adviesraad voor de Wijkeconomie

De heer H.J.L. Heijmans, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Bestuurslid Stichting Beheer Synagoge
Bestuurslid Stichting Marcel Cohen Onderwijs Fonds
Coördinator Glazen Zaal
Vrijwilliger Liberaal-Joodse Gemeente Den Haag
Hoofd en Opleider Chewra Kadisja
Bestuurslid Beth Hachaim
Bestuurslid Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom
Vrijwillig schipper De Ooievaart

De heer C.T.S. Janssen, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Bestuurslid en vrijwilliger Haagse Politie Sport Vereniging
afdeling Wandelen
Reservist Koninklijke Marechaussee
Vrijwilliger Oranjevereniging Noordwijkerhout
Vrijwilliger Carnavalsvereniging Noordwijkerhout

De heer F.C. de Ruyter de Wildt, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, met zwaarden

Initiator en Bestuurslid Stichting Michiel de Ruyter
21 benoemingen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau:

De heer P.W. Annaars, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Vrijwilliger Goudse Reddingsbrigade
Vrijwilliger Haagse Vrijwillige Reddingsbrigade
Bestuurslid EVG/Ooievaarsrun

De heer R.F. Been, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Vrijwilliger Nederlandse Rode Kruis
Bestuurslid EVG/Ooievaarsrun

Mevrouw w. H. de Vries–de Best, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Bestuurslid Cliëntenraad en vrijwilliger Zorgcentrum Uiterjoon
Bestuurslid en vrijwilliger Vrijwilligersraad Scheveningen
Bestuurslid en vrijwilliger Wijkbus Scheveningen
Vrijwilliger Wijkberaad Duindorp

Mevrouw M.P. Scholtes-Broekhuizen, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Oprichter en bestuurslid Nederlanka Aloka Foundation

De heer R.A. Buitenhek, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Bestuurslid Schollenpop

De heer F.L. van Bunderen, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Vrijwillig zweminstructeur Zwemclub De Residentie

De heer R. Fehling, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Bestuurslid Schollenpop

Mevrouw M.P.A. Vols–Frommé, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Vrijwilligster Paardrijden Gehandicapten Den Haag
Vrijwilligster Verpleeghuis HWW Zorg Den Haag
Bestuurslid Vrienden van de Nijkamphoeve

De heer J. de Jong, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Bestuurslid Schollenpop

De heer P.P. Lupker, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Bestuurslid en rijwilliger Muziekvereniging Haaglanden
Pijnacker-Nootdorp

Mevrouw E.H. Verster–Oostergo, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Bestuurslid en vrijwilliger afdeling Den Haag en landelijk
Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde/Groei en
Bloei
Bestuur Tuinvereniging De Wijndaeler

De heer C.L.J. Opperman, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Bestuurslid en vrijwilliger wijkbus VIOOL
Gids Het Gilde Den Haag

De heer C. Passchier, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Bestuur Schollenpop

De heer T.C.F. Scholtes, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Bestuur Belangenvereniging van Huurders Sterflats Kijkduin
Bestuurslid en vrijwilliger tennisvereniging
Masemunster/MTLV
Bestuur Katholieke Bond voor Ouderen Monster
Bestuurslid PR Nederlanka Aloka Foiundation

Mevrouw P. Schrama, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Vrijwilliger werkgroep Leefbaarheid flat Groenenstein
Vrijwilligster bewonerscommies en burenhulpcentrale
Regentes-Valkenbos
Vrijwilligster wijk- en buurtfeesten

De heer P.J. Spaans, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Bestuurslid Schollenpop

Mevrouw D. Jongman–Stad, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Vrijwilligster wijk- en dienstencentrum Het Kalhuis
Scheveningen

De heer C. van Steijn, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Beheerder museumwinkels Vrienden van het Militair
Luchtvaart Museum
Vrijwilliger Stichting De Henneberg

De heer V.A. Twisk, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Bestuurslid Schollenpop

De heer G. van Vliet, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Scriba PKN Loosduinen
Trainer gehandicaptenvoetbal Die Haghe
Vrijwilliger Wijkbus Segbroek
DJ voor ouderen verzorgingshuis Uitzicht
Vrijwilliger Rode Kruis
Bestuurslid Christelijk Residentie Mannenkoor

Mevrouw T.M.A. Vis–Wennekes, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Bestuurslid Accordeonvereniging De Residentie
Bestuurslid Katholiek Vrouwengilde Wateringen
Vrijwilliger Stichting Alzheimer Nederland
Mantelzorgster