Lintjesregen 2017: Gouda

Archief
Lintjesregen
GOUDA - In Gouda zijn woensdag weer de lintjes uitgereikt. Elf inwoners hebben een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Een van hen is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, tien inwoners tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Tekst zoals aangeleverd door gemeente.
Een benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau:
De heer A.L.H. (Tom) Hage is benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau voor zijn inzet voor de promotie van de Goudse Sint-Janskerk. Als voorzitter van de stichting Goudse Sint-Jan organiseert en coördineert hij activiteiten ter promotie van de Sint-Janskerk als cultuurhistorisch monument en in het bijzonder de Goudse gebrandschilderde ramen. Ook heeft hij zich buitengewoon ingezet voor het plaatsen van het nieuwe moderne Erasmus glas in de Sint-Jankerk ter ere van het Erasmusjaar.
Tien benoemingen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau:
De heer H. (Henk) Binnendijk is benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij is sinds 1977 politievrijwilliger en ondersteunt de politieteam Gouda bij het reguliere politiewerk. Samen met de heer Snippe, die eveneens is onderscheiden, bewaakt hij wekelijks de openbare orde en veiligheid op donderdag tijdens de koopavond in het centrum en incidenteel bij lokale evenementen.
Mevrouw drs. D.T.F.M. (Thea) van Bokhoven-Duffhues is benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Sinds 1976 is zij bestuurlijk actief voor Alliance Française de Gouda, Alphen aan den Rijn en Capelle aan en IJssel. Sinds 1989 is zij voorzitter. Bovendien is zij ook actief voor de landelijke federatie van Alliance Française. Daarnaast is zij actief voor de VVHO, de Vereniging voor Vrouwen met een Hogere opleiding.
De heer F.A.M. (Freek) de Bruijn is benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau voor zijn langdurige en intensieve inzet voor bewoners van verpleeghuis Bloemendaal, thans de Hanepraij. Ook is hij vanaf de oprichting actief bij de Voedselbank. Daarnaast heeft de heer De Bruijn met de Stichting Vrienden van Roemenië in het armste deel van het plaatsje Resita onder meer opvang geregeld voor straatkinderen en een waterleiding aangelegd.
Mevrouw S.E. (Erna) Eigeman-Lagendijk is benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau voor haar jarenlange inzet voor de protestantse kerkgemeente De Ark in Reeuwijk, voorheen de gereformeerde kerk van Reeuwijk. Tevens heeft zij in Reeuwijk de Wereldwinkel opgezet, waar zijn nog steeds actief is.
De heer C.J.P. (Peter-Paul) Kloosterman is benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau voor zijn brede maatschappelijke inzet voor de Goudse samenleving. Hij was jarenlang vrijwilliger bij het Filmhuis Gouda en bij initiatiefgroep Raambuurt. Ook was hij actief bij het Pauzelandschap Potterspoort en bij de geslaagde recordpoging van het bakken van de Grootste Stroopwafel. Tot op heden is hij actief voor de Stichting Gouds regionaal architectuurplatform, Stichting Sterk aan de IJssel en de Stichting Drukkerswerkplaats in de Chocoladefabriek. Tevens is hij voorzitter van Gouda Bruist en penningmeester bij Goudasfalt.
Mevrouw J. (Jo) Brussaard–van den Ouden is benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Zij is sinds 1990 actief als bestuurslid van de Rotterdamse Kegelbond en sinds 1997 lid van het Gouds Kegel Comité. Ook is zij actief voor de recreatieve volleybalvereniging NAK. Daarnaast is zij sinds 1999 als vrijwilligster actief in Verpleeghuis Bloemendaal en tegenwoordig in de Hanepraij.
De heer P. (Pieter) Postma is benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau voor zijn jarenlange inzet voor Toonkunst Gouda. Daar was hij voorzitter en doet hij de eindredactie van de programmaboekjes. Ook voor de geloofsgemeenschap van doopsgezinden, remonstranten en vrijzinnige protestanten is hij actief en doet hij onder meer de redactie van het kerkblad. Daarnaast is hij als bestuurslid van de Stichting Goudse Sint-Jan verantwoordelijk voor evenementen en public relations.
De heer J. (Jan) Snippe is benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij is sinds 1994 politievrijwilliger en ondersteunt de politieteam Gouda bij het reguliere politiewerk. Samen met de heer Binnendijk, die eveneens is onderscheiden, bewaakt hij wekelijks de openbare orde en veiligheid tijdens de koopavond in het centrum en incidenteel bij lokale evenementen. Tevens is de heer Snippe gecertificeerd praktijkbegeleider.
Mevrouw H.C.E. (Hermy) Wiechers-Offringa is benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau voor haar jarenlange inzet als vaste pianiste van wijkgemeente De Bron en koordirigent voor het Christelijke koor Menorah. Ook was zij voorzitter van de afdeling synchroonzwemmen van GZC Donk.
Mevrouw A.C.J. (Arina) Zwang is benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau voor haar langdurige en intensieve inzet voor bewoners en cliënten van de Ronssehof en Prinsenhof en voorheen van verpleeghuis de Riethoek en verpleeghuis Bloemendaal. Zij assisteert bij tal van activiteiten. Tevens behartigt mevrouw Zwang als voorzitter van de cliëntenraad en lid van de centrale cliëntenraad de belangen van bewoners en cliënten van de Ronssehof en Zorgpartners Midden Holland.