Lintjesregen 2017: Krimpenerwaard

Archief
Lintjesregen
STOLWIJK - In Krimpenerwaard zijn woensdag weer de lintjes uitgereikt. Twaalf inwoners hebben een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Een persoon is benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, elf inwoners tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Tekst zoals aangeleverd door gemeente.  
Een benoeming tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw:

Prof. Dr. Herman van Dijk (71 jaar) uit Ouderkerk a/d IJssel – Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

De heer Van Dijk heeft baanbrekend wetenschappelijk onderzoek verricht op het terrein van Bayesiaanse statistiek. Hij heeft een methode ontwikkeld voor analyse en voorspellen van belangrijke 21e-eeuwse vraagstukken. Met deze methode kunnen enkele 21e-eeuwse vraagstukken efficiënt en betrouwbaar geanalyseerd worden, zowel achteraf als voorspellend.
Met verschillende (internationale) co-auteurs heeft professor Van Dijk meer dan 200 wetenschappelijke artikelen en vijf boeken gepubliceerd. Voor zijn proefschrift ontving hij, als enige Nederlandse econometrist, de Savage-prijs. Hij was van 1992 tot1998 en van 2008 tot 2010 directeur van het Tinbergen Instituut.
Elf benoemingen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau:

Mevrouw Lenie Verburg-Groen uit Berkenwoude (69 jaar) – Lid in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw Verburg is 9 jaar lang lid geweest van tennisclub Op Dreef in Berkenwoude. Zij onderhield samen met haar man de kantine, verzorgde het terras en wierf leden tijdens het Perkouws feest. Daarnaast is zij al 35 jaar lid en penningmeester van zangvereniging De Vriendschap.
Mevrouw Verburg is sinds 2007 vrijwilliger bij de stichting Welzijn en Ondersteuning Bergambacht/Vlist (SWOB/V). Sinds 2008 is zij ook bestuurslid bij de SWOB/V. Vanaf 1986 verricht zij voor de kerk bazarwerk, beheert ze het verjaardagsfonds en haalt ze de jaarlijkse Kerkbalans op.

De heer Koos Verburg (69 jaar) uit Berkenwoude – Lid in de Orde van Oranje Nassau

Meneer Verburg is al 28 jaar lid van tennisclub Op Dreef in Berkenwoude. Van die 28 jaar is hij 22 jaar bestuurslid geweest. Eind jaren ’90 was hij de drijvende kracht achter de bouw van het nieuwe clubhuis dat door de vereniging in eigen beheer gebouwd is.
Meneer Verburg is ook sinds 1985 als vrijwilliger verbonden aan zangvereniging De Vriendschap. Hij verricht hand- en spandiensten bij de concerten. Na zijn pensioen is de heer Verburg bestuurslid geworden van de ijsclub Berkenwoude. Hierbij heeft hij een grote bijdrage geleverd aan de verbouwing van het ijsclubgebouw.

De heer Sijmen van der Hee (72 jaar) uit Bergambacht – Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Van der Hee is vanaf 1966 actief bij de ijsclub, de tennisvereniging, de biljartvereniging en jeu de boules- vereniging in Bergambacht. Hij vervulde diverse bestuursfuncties. Van penningmeester tot secretaris en van coördinator tot regiosecretaris.
Hij stak ook praktisch vaak de handen uit de mouwen. Bijvoorbeeld bij (ver)bouw van het clubhuis van de ijsclub en jeu de boules-vereniging. De heer Van der Hee stimuleert en enthousiasmeert anderen en is sociaal betrokken.

De heer Leen van de Werken (60 jaar) uit Bergambacht – Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Van der Werken is al zo’n 50 jaar lid van muziekvereniging Excelsior uit Bergambacht. In 1987 trad de heer Van der Werken toe tot het bestuur en twee jaar later werd hij voor een periode van 10 jaar voorzitter van de vereniging.
De heer Van der Werken is dirigent bij de stilstaande straatoptredens. Ook is hij de vaste kracht in het team oud-papierophalers van de vereniging. Bij zijn werkgever is hij al ruim 40 jaar vrijwilliger bij de bedrijfsbrandweer en lid/hoofd van de bedrijfshulpverlening.
Daarnaast is de heer Van der Werken sinds 2011 algemeen bestuurslid bij de Brass Band Schoonhoven. Ook is hij al 19 jaar lid van EHBO-vereniging afdeling Bergambacht/Ammerstol. Hij is zowel secretaris als voorzitter geweest van de vereniging. De heer Van der Werken is ook bijna 25 jaar bestuurslid geweest van de Industriebond  FNV, afdeling Bergambacht.

De heer Ton Ottingh (57 jaar) uit Lekkerkerk – Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Ottingh was van 1981 tot 31 december 2015 lid van de vrijwillige brandweer in Lekkerkerk. Hij was ook beroepscommandant van de korpsen Lekkerkerk en Krimpen aan de Lek. Ook is hij een groot aantal jaren Officier van Dienst geweest.
Eind 2015 is de heer Ottingh gestopt als vrijwilliger. Hij is nu als beroepsmatig brandweerman in dienst van de regionale brandweer Hollands Midden.

De heer Willem Terluin  (56 jaar) uit Haastrecht – Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Terluin was van 1996 tot 31 december 2016 lid van de vrijwillige brandweer in Haastrecht, momenteel onderdeel van de Veiligheidsregio Midden Holland. Als laatste vervulde hij de functie van Hoofdbrandwacht.
Terluin staat bekend als zeer sociaal en betrokken, niet alleen bij het uitoefenen van zijn vrijwillige functie bij de brandweer, maar ook bij zijn baan als onderhoudsmonteur.

Gerrit Cammeraat (73 jaar) uit Bergambacht – Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Cammeraat was maar liefst 24 jaar bestuurder van de Hervormde Kerk (PKN) in Bergambacht, als ouderling, scriba, jeugdouderling en beheerder van de website van de kerk.
Hij was oprichter van de vakantiebijbelclub en initiatiefnemer en aanjager voor de jaarlijkse bazaar. De heer Cammeraat is al jaren actief als lid van de Commissie Onderwijs van de Stichting Oost-Europa.

Mevrouw Karin Groenendijk (44 jaar) uit Krimpen aan de Lek – Lid in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw Groenendijk is al 33 jaar actief, vanaf haar elfde jaar, als vrijwilliger. Eerst bij Jeugd Recreatie Comité (JRC), dat later overging in Kinder Recreatie Activiteiten Krimpen (KRAK).
Zij is (mede-)organisator van de Avondvierdaagse, de Zomerspeelweek, Buitenspel-activiteiten met Pasen, het Koningsdagprogramma en de intocht van Sinterklaas. Ook schrijft zij al jaren een spannend verhaal of musical voor de familieavond in het Huttendorp of de Sinterklaasavond in het Theater.

De heer Coen van Kooten (68 jaar) uit Gouderak – Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Van Kooten is sinds 2001 allround penningmeester van Stichting Zwembad Gouderak. Hij is creatief in het bedenken van nieuwe plannen. Hij regelde bijvoorbeeld dat er duiklessen gegeven worden in zwembad De Baan.
Verder regelt hij onder andere de uitgifte van abonnementen en zwemleskaarten, bemant de kassa en helpt met het handhaven van de orde en netheid. In de wintermaanden is hij bezig met onderhoudswerkzaamheden in en rond het zwembad.    

De heer Jaap Schouten (70 jaar) uit Krimpen aan de Lek – Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Schouten is al sinds 1980 lid van Schietsportvereniging Generaal Joubert in Ouderkerk aan den IJssel. Hij is sinds 1998 instructeur bij de schietsportvereniging.
In 2005 trad de heer Schouten toe tot het bestuur van de vereniging. Binnen het bestuur is hij verantwoordelijk voor de Veiligheid en de Ballotage. De heer Schouten wordt erg gewaardeerd binnen het bestuur. Hij is zo’n vrijwilliger waar de vereniging op steunt.

Mevrouw Betty Schippers (70 jaar) uit Lekkerkerk - Lid in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw Schippers begeleidt al sinds 2002 mensen die op vakantie zorg nodig hebben in verband met hun leeftijd, handicap of gezondheid. Ze zet zich sinds 2006 in als zorgvrijwilliger voor de gasten van Rode Kruishotels.
Sinds 2003 is ze actief als vrijwilligster bij Vakantiebureau.nl, een zorgorganisatie die gespecialiseerd is in seniorenvakanties en zorgvakanties. Ook is mevrouw Schippers mee geweest als zorgvrijwilliger bij Allegoeds vakanties en de stichting Recreatie Gehandicapten.
Daarnaast is ze ook vijf jaar bestuurslid geweest van de stichting tot Exploitatie van Bejaardenflats (STEB). Mevrouw Schippers voert sinds 1996 secretariaatswerkzaamheden uit bij de vereniging Vrouwen van nu.